CSR-aktivitet med Storstockholms Diabetesförening

Johan Berndtsson

Varje år anordnar vi på inUse en 24-timmars CSR-konferens där vi använder vår kompetens för att stötta en välgörenhetsorganisation. I helgen jobbar vi med Storstockholms Diabetesförening.

Förra året jobbade vi med Barncancerfonden. I år ligger fokus på förbättrad livskvalitet för diabetiker. Syftet är att få fram ett antal genomförbara koncept om hur man kan göra tillvaron bättre för de drabbade samt skapa ett inspirerande underlag för det fortsatta arbetet. inUse är med och tar fram förslag till digitala lösningar med en bas i den nya teknikens möjligheter för att bistå medlemmar i möten och ge tillgång till kunskap. 

"Storstockholms Diabetesförening står så tydligt på den drabbades sida. De engagerar sig i att fånga upp, stötta och förebygga. Trenden omkring oss nu är att hjälpa drabbade att hålla koll på sina värden och mätetal. SSDF:s verklighet handlar om människan. En människa som i alltför stor utsträckning är eftersatt vad gäller livskvalitet, harmoni och respekt från omvärlden. Just detta, att ha personen, människan, i fokus snarare än mätvärden är väldigt spännande”, säger Patrik Vikner, UX-strateg på inUse. 

"Vi hoppas kunna bidra med inspiration, stöd och verktyg i processen att skapa bättre förutsättningar för diabetiker att leva som alla andra, med samma respekt och livsglädje”, fortsätter Patrik. 

Under helgen kommer ni som vill kunna följa en del av vårt arbete via vår facebooksida och vårt twitterkonto

Lämna en kommentar