Dags för Lex Simon: Vårdpersonal skyldiga att anmäla bristande IT-system

Johan Berndtsson

I förra söndagen bröt Simon armen igen. Sex veckor efter första gången. På samma ställe. Operation denna gången, och mer gips.

Image_00118 Under det ofrivilliga återbesöket kunde jag konstatera att skyltarna om det nya IT-systemet sitter kvar (klicka för större bild).

Jag kunde också konstatera att systemet fortfarande inte fungerade som det var tänkt (se tidigare artiklar Jag skäms för att jobba med IT-system och Armbrott ger korn på miljonslöseri). 

Denna gång tog jag mig lite mer tid för att prata med två av sköterskorna. Anledningen till bytet till det nya systemet, som personalen efter ett halvår fortfarande inte bemästrar, var enligt dem att slippa hanteringen av pappersremisser, och att röntgen- och resmisshantering nu skall ligga i samma applikation.

Eftersom dessa båda "mål" saknar egenvärde kan jag inte låta bli att fundera på vilka verkliga effekter det nya systemet skulle leda till, och hur mycket i termer av minskad produktivitet och ökat lidande bland patienterna som det är värt.

Kanske finns det en kalkyl som "räknar hem" investeringen, men uppenbart har man missat att nyttan av en IT-investering uppstår i användningen.

Ibland undrar jag hur många av de som utformar IT-systemen som faktiskt tar reda på hur själva arbetet går till. Uppenbarligen krävs det krafttag för att komma till rätta med problemen.

Enligt Lex Maria har vårdpersonal skyldighet anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

För att öka incitamenten för bättre IT i vården föreslår jag Lex Simon:

Enligt Lex Simon har vårdpersonal skyldighet anmäla till Socialstyrelsen om en patient på grund av ett IT-system drabbats av onödigt lidande, eller om ett IT-system orsakar slöseri med skattemedel.

Beatrice Ask och Thomas Bodström. Fatta pennorna och börja skriv! Vilket block hinner först med det nya lagförslaget?

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • pligg.com

    Dags för Lex Simon: Vårdpersonal skyldiga att anmäla bristande IT-system

    Enligt Lex Simon har vårdpersonal skyldighet anmäla till Socialstyrelsen om en patient på grund av ett IT-system drabbats av onödigt lidande, eller om ett IT-system orsakar slöseri med skattemedel.