Dags för Open Space Meeting

inUse Experience

Måndagen den 11 februari hålls Open Space Meeting för Impact Mapping i London med ett 20 tal deltagare. Där ska inUse presentera vad som händer i området och förbättringar som vi gjort genom åren för att göra Effektstyrning och Effektkartläggning (Business Imapct Management & Busieness Impact Mapping) mer tillgängliga och anpassade för olika användningsområden. Effektkartläggning har fått stor spridning i den Agila världen genom att Gojko Adzic inspirerats och tagit fram en anpassad teknik som kallas Impact Mapping . Tekniken skiljer sig från Business Impact Mapping (Effektkartläggning)  genom att beskrivningen av affärsnyttan och användarupplevelsen inte baseras på intervju och observation av verkliga användare och situationer (målgruppsanalys).  Impact Mapping har fått genklang i Agila projekt, för att den ger en överblick som är viktig. Det är just Gojko Adzic som bjudit in till mötet i London. För att ladda upp inför Open Space Meeting i London så valde vi att sätta oss ner med Ingrid Domingues, som är skapare och visionär för Effektstyrning och Effektkartläggning, samt grundare av inUse. Ingrid kommer även att vara på plats i London. Vad är det som gör att Effektkartläggning är ett bra sätt att jobba med? - Effektkartläggning har visat sig vara ett sätt att tänka och arbeta med krav som tilltalar många. I dagsläget har vi på inUse utbildat över 300 personer i Sverige och självfallet har ännu fler läst boken ”Effektstyrning av IT”  (Liber förlag). Det finns många där ute som inte har någon aning om hur Effektkartläggning och Effektstyrning fungerar, kan du beskriva lite hur det faktiskt används och tillämpas? - Idag startar många utvecklingsaktiviteter med att ta fram en Effektkarta och det är inte ovanligt att byggprojekten får en Effektkarta som del i kravunderlaget.  Effektkartan är uppskattad för att den förklarar vilka nyttor som verksamheten förväntar sig och tydligt visar sambandet till de funktioner som man behöver bygga för att lyckas. Effektkartan är dessutom enkel att förstå och kan användas till att värdera lösningsförslag i byggprojektet.  En Effektkarta som bygger på målgruppsanalys överlever också utvecklingsprojektet och tjänar som grund för prioritering av förbättringsförslag i förvaltning.  Effektkartan fyller helt enkelt ett hål genom att binda ihop mål och visioner med kvaliteskrav och prioriteringar, och gör det därför möjligt att styra projekten och utvecklingsaktiviteter med nyttan i fokus. Vi ser med spänning fram emot mötet i London och vi kommer att rapportera tankar och resultat efteråt!

Lämna en kommentar