Dåliga affärssystem skapar stress, men med enkla medel blir de bättre

Johan Berndtsson

I artikeln Dåliga affärssystem skapar stress (Computer Sweden 2007-08-20) skriver Karin Lindstöm om en undersökning som SIF genomfört. Karin intervjuar Åsa Johansson, som är förbundsekonom på SIF:

"– Medarbetaren kanske inte kan allt om teknik, men är expert på vilka arbetsuppgifter som utförs och vad som behövs för att klara dem. Det finns ju också arbetsmiljöaspekter. Jag hörde en kvinna berätta att när det ekonomiadministrativa systemet byttes på hennes arbetsplats behövde hon 30 musklick för att genomföra en transaktion mot tidigare tio. Och det kan ju öka både stressnivån och påverka den fysiska arbetsmiljön."

Det finns massor av liknande skräckhistorier, och visst är det sällan som man stöter på ett riktigt bra standardsystem. Ur ett användbarhetsperspektiv vinner skräddarsydda system över standardsystem nio gånger av tio.

Dock kan man faktiskt åstadkomma en hel del med relativt enkla medel, och utan att behöva göra om systemet från grunden. Mycket av det som visas i form av t.ex. innehåll på sidor/dialoger och i tabeller är i regel konfigurerbart.

Några snabba tips:

1. Se till att använda termer som är bekanta för användarna. Av någon anledning så är de flesta standarsystem nerlusade med abstrakta tekniska termer.

2. Säkerställ att de kolumner som visas i systemets olika tabeller är relevanta och intressanta för den stora massan av användare (inte bara valda för att "det säkert är någon som behöver den", använd 80/20-regeln).  Undvik att göra tabeller så breda att sidoscrollning krävs.

3. Säkerställ att kolumnerna är ordnade på ett vettigt sätt, där relaterade kolumner visas tillsammans, och med den mest intressanta informationen långt till vänster.

Hur man får reda på vilka begrepp som är bekanta för användarna? Hur man vet vilka kolumner som är viktiga, och vad som bör visas tillsammans?

Genom att observera och intervjua användare "in action" förståss.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar