Därför ser Socialstyrelsens nya webbplats ut som den gör

inUse Experience

Målgruppsanalyser, användningstester och en effektkartläggning ställde många antaganden om hur Socialstyrelsens webbplats skulle fungera på ända.  Bland annat ändrades startsidan radikalt, från att innehålla nyheter för "alla" till att ge specifika målgrupper en hjälpande hand att hitta information. 

InUse har arbetat med Socialstyrelsens nya webbplats som lanserades 090909 i drygt ett år.  Här är två av projektmedlemarnas svar på frågan: Varför ser Socialstyrelsens nya webbplats ut som den gör?

"Målgruppsanalysen visade att ingen läste startsidan"

Erik Fors-Andrée, projektledare, Socialstyrelsen:

- Den gamla webbplatsen innehöll en massa nyheter på startsidan, men vår målgruppsanalys visade att ingen läste nyheterna som fanns där. På den nya webbplatsen har vi strävat efter att webbplatsens startsida inte ska vara ett skyltfönster där vi lyfter fram det vi tycker är viktigt och där organisationen slåss om vilken enhet som ska visa upp sig.  Startsidan ska istället vara en plats som lotsar användarna vidare till den information som de söker.

- Den gamla webbplatsen riktade sig dessutom till alla. Nu har vi valt ut specifikt vilka målgrupper vi ska rikta oss till. Och även det kan man se i webbstatistiken. Bland de vanligaste besökarna kommer en mycket stor del från hälso- och sjukvårdsverksamhet, socialtjänst, kommuner och landsting.

"Navigationen förändrades och blev associativ"

Eric Idebro, interaktionsdesigner, inUse:

- Det absolut viktigaste i konceptet var tvärnavigeringen eller associativ navigering som vi kallar det i projektet.  Idag finns det massor av möjligheter att hitta rätt även om du kommit lite fel på webbplatsen. Vi har jobbat mycket med nyckelordsmärkning för att tvärnavigeringen ska fungera. Vi knyter ihop olika typer av information med nyckelord.

-Det ligger också ett enormt redaktionellt arbete bakom informationen på den nya webbplatsen. Tidigare var informationen mer hierarkisk men nu kan man ta sig till informationen mycket snabbare.

"Ett gediget förarbete med bland annat 100 intervjuer ligger bakom"

Erik Fors-Andrée:

- Det ligger ett extremt gediget förarbete bakom den nya webbplatsen. Vi genomförde intervjuer med alla chefer på högsta nivån och på mellannivån som en del av effektkartläggningen av webbplatsen. Vi intervjuade en till två personer från samtliga målgrupper. Det blev totalt 100 intervjuer. Dessutom hade vi workshops med sakkunniga på handläggarnivå. Det blev ett 20-tal workshops på Socialstyrelsen och vi gjorde även kortsorteringsövningar.

"Vi användningstestade även redaktörernas miljö"

Eric Idebro:

- Vi gjorde tre användningstester på webbplatsen och ett formellt användningstest på redaktörsmiljön. Utöver det formella användningstestet gjorde vi flera kompletterande informella användningstester på redaktörernas gränssnitt. Det är viktigt att inte glömma bort att utvärdera och testa redaktörmiljön. Om miljön som redaktörerna jobbar i är dålig så är risken stor för att informationen som kommer ut också är dålig.

"Förut kunde 150 personer publicera på webbplatsen, nu är det cirka 25"

Erik Fors-Andrée:

- Tidigare hade cirka 150 personer behörighet att publicera på webbplatsen. Nu har förvaltningen av webbplatsen flyttats till ett webbråd. Webbrådet består av sex representanter från Socialstyrelsens olika avdelningar. Varje avdelning har ett antal personer som har rättighet att publicera på webbplatsen. Totalt är det cirka 25 personer som publicerar och jobbar med informationen. Webbrådet har både en strategisk och operativ funktion. De jobbar med innehållet av webbplatsen, men har också rätten att lyfta olika utvecklingsbehov.

Ta del av fler av lärdomar från projektet i längre intervjuer med Erik Fors-Andrée och Eric Idebro på vår blogg inUseful.

Vill du veta mer om våra tjänster målgruppsanalys , användningstest  och effektstyrning, kontakta gärna någon av våra affärsansvariga.

 

Lämna en kommentar