De dåliga IT-systemen i vården: Jonas Söderström i SVT Aktuellt

Johan Berndtsson

Jonas Söderström intervjuades om de dåliga IT-systemen inom vårdsektorn i gårdagens Aktuellt på SVT. Precis som läkaren i en av intervjuerna konstaterade så är detta en fråga om patientsäkerhet som man inte längre kan blunda för.

Efter TV-inslaget publicerade Jonas Söderström ett PS till inslaget i Aktuellt.

Hög tid att sätta fokus på produktivitet och effektivitet, vilket i detta fall är detsamma som att designa system som är enkla och effektiva att använda!

Det är inte så svårt. Vi tar det ytterligare en gång:

 • Definiera vilka verksamhetseffekter du vill få ut av investeringen, använd t.ex. effektkartläggning, så att du sedan kan styra mot dessa.
 • Ta reda på hur användarna arbetar och vad som är viktigt för dem, så att du får det underlag som krävs för att du skall kunna skapa ett system som verkligen stöttar dem i deras arbete.
 • Prototypa fram en lösning med skisser som beskriver användargränssnittet på papper, eller med enkla interaktiva prototyper, som kan testas direkt med hjälp av riktiga användare.
 • Dokumentera de bärande mönstren i lösningen, så att det finns ett ramverk som underlättar såväl utveckling av systemet, som inlärning och användning för de som skall jobba med det.
 • Utveckla systemet genom att utgå från agila principer, där detaljerad design tas fram löpande, utvecklas och testas i korta cykler.
 • Validera att allt funkar som det var tänkt genom användningstester innan release.
 • Jobba sedan med kontinuerliga förbättringar.
Ring om det är något du undrar. Jag nås på 0708 - 457073.

Lämna en kommentar

8 kommentarer

 • Fredrik Fernberg

  • 1 - det verkligen inte så svårt. men eftersom dessa system tas fram utifrån ett extremt system- och teknikorienterat perspektiv blir det så dåligt.

  btw - jonas svarar väldigt bra på frågorna!

 • Johan Berndtsson

  Ja visst är Jonas grym Fredrik! =)

 • Christina Ljungberg

  Det svåraste är inte användargränssnitt, det svåraste är all information som plötsligt finns ett knapptryck bort och ansvaret att sätta sig in i och sålla i allt. Med pappersjournaler kunde man inte få in allt överalltifrån på en gång av praktiska skäl. Sen är tror jag inte att man nödvändigtvis vill lägga pengar på användarvänlighet, det viktigaste har blivit att få ut statistiken ur systemen...

 • Johan Berndtsson

  Christina - Du har rätt i att det är en stor utmaning för användare av dessa system att förstå den information som systemen tillhandahåller.

  Ett av de viktigaste momenten när man designar bra användargränssnitt är därför att ta reda på såpass mycket om användarna och användningssituationerna att man kan värdera och prioritera vilken information som skall finnas tillgänglig, hur den bör grupperas, filtreras och formateras, och på vilka ställen i systemet den skall visas. Att detta designarbete inte görs på ett bra sätt idag är ett av de största problemen med dagens användargränssnitt.

  När man som systemutvecklare inte förstår, är risken överhängande att man (för att vara säker på att inte missa något) lägger in allt som finns, och strukturerar det i enlighet med något man begriper (som t.ex. hur databasen är uppbyggd). Sedan lägger man in mer och mer information, och fler och fler funktioner allteftersom. Resultatet blir ett system med ett så rörigt och svåröverskådligt användargränssnitt att det inte går att använda.

  Håller du med? Missuppfattar jag dig? Tänkte du på något annat?

  När det gäller att få ut statistik från systemen så kan man aldrig få ut något vettigt om man inte är säker på att det som matats in av användarna är korrekt. Och det blir det bara om användargränssnittet är så tydligt att det (i princip) inte kan missförstås. Om de som beställer systemen förstår detta är så klart en helt annan fråga. =)

 • Joackim Pennerup

  Johan, det kanske verkar lätt, men det är det inte. Det många inte inser är att bygga mjukvara för sjukvården idag är så komplext att det är att jämför med att bygga en flygplanscockpit. Med skillnaden att det inte är en leverantör som har helhetsansvaret, utan ibland så mycket som 20 leverantörer som ska samsas om samma användare. Dessutom väljer landstingen ofta billigaste lösningen, vilket sällan sätter användaren i fokus, utan just prislappen. Därför blir det sällan så fint som det skulle kunna vara på skissblocket. Att köpa enbart utifrån behov och verksamhetsnytta är fortfarande långt i från verklighet inom vården idag.

 • Johan Berndtsson

  Joackim. Det är klart att det finns gott om utmaningar. Inte minst politiska och organisatoriska, och att inköpare prioriterar pris framför kvalitet gör det inte enklare. MEN, om beställaren skulle styra projekten/programmen utifrån ovanstående punkter, så skulle chanserna att lyckas öka avsevärt. Låt oss gemensamt försöka påverka vården att upphandla just utifrån behov och verksamhetsnytta. =)

 • Johan Nilsson

  Jag håller med om att utan riktig förståelse för användarens behov blir det sällan bra. Man kan inte kräva av mig som programmerare att exakt veta hur en sjuksköterska på radiologavdelningen vill arbeta och vad denne behöver kunna göra. Det är upp till beställaren att vara tydlig med; givetvis tillsammans med mig som programmerare. Det finns inget värre som programmerare än en beställare som i princip säger "Jag vill ha ett bra program" eller "Min hemsida ska vara snygg och funktionell". Vad innebär det?

 • 15.000 undersköterskor specialutbildas för att kla

  […] ni ihåg att Jonas Söderström var i SVT:s Aktuellt och pratade om IT-problemen i sjukvården för ett tag sedan? Därefter har han också varit på hearing hos Göran Hägglund, och äntligen […]