Det heter inte brödsmulor

Nils-Erik Gustafsson

”Brödsmulor” eller på engelska ”bread crumbs” används ofta felaktigt som beteckning för en hierarkisk visning av var man befinner sig på t.ex. ett intranät eller en webbsajt.

”Brödsmulor” syftar på hur sagans Hans och Greta i brist på vita stenar lämnar brödsmulor som markering för att kunna hitta tillbaka i skogen (men skogens djur äter upp smulorna!).

I webbsammanhang visas emellertid var man befinner sig i hierarkin och inte nödvändigtvis hur man har kommit dit. Därför är ”länkstig” ett bättre ord, som dessutom är lättare att förstå om man inte har sagan i färskt minne.

Lämna en kommentar