Digital tillgänglighet lagstiftas i Norge

Emil Björklund

Högst intressant: Norge har en ny lag kring digital tillgänglighet, eller "universell utformning" som gäller alla företag och organisationer som vänder sig till en Norsk allmänhet och har "IT-lösningar som huvudsaklig kanal". Vad detta innebär är öppet för tolkningar, och den cyniske kanske tänker att det innebär ännu en tandlös lagstiftning. Jag ser lagstiftningen som ännu en indikation på att digital tillgänglighet sakta jobbar sig upp till att innebära hygiennivå, precis som fysisk tillgänglighet i byggnader.

Rent konkret verkar lagstiftningen innebära att webbar, automater (kiosk-system för biljettköp etc) och andra publikt tillgängliga system som byggs från och med juli i år (2014) måste vara tillgängliga enligt riktlinjerna i WCAG. Övriga företag har till 2021 på sig att anpassa sig. En ny myndighet, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sköter tillsyn. De som inte följer kraven riskerar böter. Existerande lösningar har till 1 januari 2021 på sig att anpassa sig.

Vissa sektorer verkar ha undantag från att omfattas av lagstiftningen, till exempel utbildningssektorn och kollektivtrafik — eftersom de redan omfattas av annan lagstiftning, som jag förstår det. Svårare att förstå är varför till exempel sajter för film och TV inte omfattas, samt sociala nätverk (Twitter och Facebook nämns explicit som exempel). Läsare med insyn i detta får gärna hjälpa till att förtydliga i kommentarerna!

Lämna en kommentar