Digital tuva välter Folktandvården i Höganäs

Johan Berndtsson

Precis som många andra verksamheter så har Folktandvården i Höganäs installerat pekskärmar där man som besökare själv skall registrera sig när man kommer.

Tanken är så klart att man skall spara in på personalkostnader genom att ersätta damen i luckan med ett system.

Vårdcentraler, tandvårdsmottagningar och kommunala inrättningar är från början designade för att leda besökaren rakt mot damen i luckan, men av någon anledning så förbises behovet av att designa ett bra flöde när man nu inför denna typ av självservicesystem.

Den nya "damen" hamnar istället i ett hörn, och måste i det här fallet slåss om besökarens uppmärksamhet på samma villkor som en brandpost, ett element och tre undanställda pallar.

Pekskärm i väntrum på Folktandvården i Höganäs

Resultatet blir så klart att Marcus (som tog bilden, och så gott som alla andra besökare) klampar rakt in, hugger närmaste person i vit rock, och berättar att man har kommit - bara för att sedan ledas till pekskärmen där han lite skamset får skriva in sig.

På kort sikt uteblir den tänkta besparingen därmed sannolikt totalt. På ett par års sikt får man förmodligen ut något litet, tack vare att vi människor har god förmåga att lära oss med tiden. Men det är förmodligen få personer som besöker dessa inrättningar så frekvent att de faktiskt kommer ihåg var man gömt pekskärmen.

Så. Om du är delaktig i denna typ av effektiviseringsprojekt - tänk på att också digitala tuvor ofta välter stora lass.

Lämna en kommentar