DN Debatt: Enkla punkter ska hjälpa ledare fatta bättre it-beslut

Jonas Söderström

"Vi vill därför vända oss direkt till dig som beslutsfattare. (...) Du behöver ta ett större ansvar för att de system som utvecklas och köps in inte skapar orimliga arbetsförhållanden för människor. Du måste ta ansvar för att ekonomiska resurser – inklusive skattemedel – inte slösas bort på undermåliga lösningar. De goda nyheterna är att det egentligen inte är svårt."

De som varit svårast att nå med insikten om att alltför många it-system fungerar dåligt är ledningar och beslutsfattare. I efterdyningarna av Pust-fiaskot - där ledningen i det längsta förnekade att det var några problem med systemet - började några enskilda diskutera hur vi skulle kunna nå fram till ledare. Några hade själva varit med i Pust-projektet.

Det intressanta med Pust var ju att det nästan var ett A/B-test av hur man ska utveckla it-system. Först utvecklades ett system (Java-Pust) med agil metodik och ambitiös och omfattande användarcentrering. Resultatet blev en utmärkt lösning. Sen kastades detta fungerande första Pust i papperskorgen, och ett standardsystemköptes in. Det utvecklades och anpassades på det traditionella it-viset, där man helt struntade i användarcentrering och ux-kompetens. Och resultatet, Pust Siebel, blev en katastrof.

Igår publicerades en debattartikel på DN.se där Ingrid Domingues, jag och 19 andra skriver om de havererande IT-systemen.

Vi har försökt hålla ett positivt fokus:

De viktigaste lärdomarna kan sammanfattas i två punkter:
  • Utgå alltid från slutanvändarna när ett system ska byggas eller köpas in.
  • Bygg it-system i mindre steg, sjösätt tidigt och lär dig av hur systemet verkligen används. Var alltså beredd att ändra och göra om.
Detta är grundprinciperna. De kommer att påverka hur upphandlingsprocesser bör utformas, och hur projekt ska läggas upp. Även där finns det många detaljer som behöver ändras, men det kan du överlåta åt specialister – så länge du ser till att de två grundprinciperna respekteras.
Vi tryckte också på att det ingalunda bara rörde den offentliga sektorn och skattepengar. Även den privata sektorn är utsatt.

DN satte en rubrik och ingress som inte riktigt motsvarade vad vi ville lägga fokus på. Det handlar mer om att få ledare och beslutsfattare att göra rätt, än att avslöja haverier. Men innehållet är korrekt: läs gärna Så avslöjar du it-projekten som riskerar att haverera.

Lämna en kommentar