Do's and don'ts for presentations

Jonas Söderström

Henrik Ahlén har satt ihop en bra lista med "Do's" och "Don'ts" för presentationer.

Värd att kolla på för alla!

Han har också en lista med Do's and Don'ts "For the ambitious seminar organiser".

Lämna en kommentar