Dubbelarbete och administration

Åsa Wendel

Hjärntorget var en ambitiös idé att förstärka, stödja och stimulera kommunikationen mellan lärare, föräldrar och elever. Tyvärr har hela projektet i efterhand resulterat i den totala motsatsen. Dock finns potential att vända projektet, från omständlig administration till ett stöttande hjälpmedel av rang.

Hjärntorgets vision handlade om att:

… stimulera, stödja och utveckla lärande

… förstärka samverkan och kommunikation.

Efter en intervju med lärare i Göteborgs kommun visade det sig att det dagliga arbetet snarare hade försvårats sedan införandet av systemet Hjärntorget. 

– Det hade varit enklare att ha en egen hemsida för min klass, säger läraren.

Behovet och intresset av en digital plattform för att underlätta det dagliga arbetet är tydligt, men behovet är inte tillfredsställt.

Omständlig och onödig administration

– Bara att registrera frånvaro för en klass kan ta upp till 15 minuter – om systemet funkar bra. Funkar det dåligt kan det ta mycket längre tid. Och det här gör jag varje dag, fortsätter läraren.

Tiden personalen lägger på Hjärntorget måste självklart tas från något annat. Det gör att planering och lärarnas fritid ofta blir lidande. 

– Det krävs mycket dubbelarbete för att skapa den individuella utvecklingsplanen, säger vår lärare och fortsätter: Jag får manuellt leta upp den gamla planen, kopiera och klistra in den i Hjärntorget. Det är så onödigt!

Även föräldrarna är missnöjda:

– Det är hopplöst att hitta bland alla dokument på Hjärntorget. Mina tre barns klasser strukturerar sin information på helt olika sätt. Gammal information blandas med ny och det finns inte heller en enhetlighet i hur man namnsätter saker. Hopplöst! säger en irriterad förälder.

Stor potential

Hjärntorget har dock potential att med små förändringar bli ett bra hjälpmedel som stöttar sina tusentals användare i det de ska göra. Göra det dagliga arbetet bättre, roligare och effektivare, helt enkelt.

Det är dags att anpassa Hjärntorget efter besökarna snarare än besökarna efter Hjärntorget.

Lämna en kommentar