Eddie Izzard om datorer

Johan Berndtsson

http://www.youtube.com/watch?v=k6C_HjWr3Nk

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Martin

    Ändra gärna till "Eddie", det är vad han heter.

  • Per Axbom

    Underbar! Tack för den. Kroppspråket när han visar datorn var skrivaren står är obetalbart.