Effectmaster

Johan Berndtsson

Ansvaret för webbplatser brukar delas i två roller som båda försetts med engelskspråkiga titlar. En Webmaster och en Infomaster. Webbmastern ansvarar för tekniken, och infomastern för innehållet. Vem ansvarar för de effekter som webbplatsen skall leda till?

En webbplats beskrivs ofta som en av flera "kommunikationskanaler" som en organisation kan använda för att nå ut till olika intressenter. Andra kommunikationskanaler kan vara via telefon, eller genom personliga möten. Så länge en webbplats bara betraktas som en informationskanal så är det naturligtvis rimligt att ha en "infomaster" som ansvarar för den information som kommuniceras, men vad händer när webbplatserna i högre grad blir bärare av tjänster?

Allteftersom webbplatserna fylls med tjänster blir de också viktigare för att organisationen skall nå sina mål. För myndigheter kan det t.ex. handla om att man vill få ner den totala arbetstiden per ärende, och för företag att kan fokus vara att öka försäljningen. För att dessa mål skall kunna nås måste Webbplatsen utformas för att explicit få dessa effekter. Rätt tjänster måste tillhandahållas, och på rätt sätt.

Behovet av ytterligare en roll blir därmed allt större. Med andra ord så är det dags för en ny roll i webbsammanhang. En effektansvarig, eller Effectmaster, om man vill bibehålla den anglosaxiska nomenklaturen :-).

Denna roll skulle ansvara för att ta fram definitioner av de effekter som webbplatsen skall leda till, och sedan aktivt arbeta med att säkerställa att så blir fallet. En del av de viktigaste verktygen finns redan på plats, i form av Effektkartan och metoden Effektstyrning... så... vem vill ha jobbet?

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar