As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Effektkartan lever – i en skrivbordslåda

Read 2576 times

För sex år tog inUse fram en Effektkarta för Malmö Stadsbibliotek, den har sedan dess fått det digitala bibliotekets besöksantal att växa – varje år. Även om Effektkartan numera sällan tas fram, är tankarna på målgrupperna hela tiden närvarande och en naturlig del av vardagen på biblioteket.

2009 började Nanna Ekman som webbredaktör på Malmö Stadsbibliotek. Hon hade innan dess haft en tjänst som bibliotekarie när hon kastades in i arbetet med det digitala biblioteket. En grund var redan satt för hur malmö.se skulle byggas och hur de digitala tjänsterna skulle kunna utveckla sajten ytterligare.

– Det var enormt utmanande för alla, många av oss hade en bakgrund som bibliotekarier och skulle nu göra det digitala biblioteket lika bra och givande som det fysiska. Det hade vi aldrig klarat utan Effektkartan, berättar Nanna Ekman.

Levande dokument

inUse hade inlett samarbetet med Malmö och tidigare tagit fram en Effektkarta med tydliga mål och personor. När den hamnade i händerna på Nanna och hennes team gjordes några korrigeringar men ända sedan dess har man jobbat utifrån personor. De målgrupper man har som uppdrag att nå är fortfarande aktuella.

– Den ligger fortfarande till grund för hur vi jobbar med webben. Visst har mycket ändrats sedan 2009, på så sätt är den ett levande dokument, men grundtanken är fortfarande densamma, menar Nanna och fortsätter:

– En av de största fördelarna med att ha Effektkartan är att det är enklare att prioritera. Vi har på fötterna, vi vet exakt för vilka vi skriver, och det finns ingen som kan argumentera emot det.

Det har varit speciellt användbart när det kommer nyanställda, att tydligt veta vilken målgruppen är gör att de snabbt kommer in i arbetet.

Bra grund

Malmö stadsbibliotek blev en riktig framgångssaga när den nya webben släpptes 2009. Det första året ökade besöken med över 100 procent, och de ökar fortfarande för varje år som går.

– När vi publicerar något som är väl anpassat för våra personor (användare) får vi fler besökare; de läser, gillar och delar. Vi kan inte ge allt till alla – men vi är riktigt bra på att leverera material till våra målgrupper, säger Nanna.

Nanna själv har arbetet så länge med Effektkartan att hon vet vad den innehåller. Men den finns fortfarande kvar:

– Den ligger i en byrålåda, vi tittar inte så mycket på den men den finns där i bakhuvudet. Det lönar sig helt enkelt att lägga tid på bra innehåll, om det är för rätt målgrupp.

Du kan läsa mer om Effektstyrning och Effektkartläggning på vår sajt eller ta del av vad en kurs i Effektkartläggning innehåller.