Effektkartläggning viktigt verktyg för bästa kommunsajten

inUse Experience

I Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, senaste mätning visar det sig att det är mycket lättare för kommuninvånare att hitta den information de söker på kommunernas sajter. I topp ligger Umeå och Örebro. Vi frågade Kia Lagerqvist, Informationsstrateg på Kommunledningskontoret i Örebro kommun, hur de gjort för att lyckas så väl. www.orebro.se - Örebro kommun – Vi har gjort en effektkartläggning och frågat medborgarna vad de vill ha för information och försökt att svara på det, berättar Kia Lagerqvist. Vi har också gått igenom SKLs undersökning sedan tidigare och sett vad vi behöver förbättra och åtgärdat. Vi gör också regelbundet undersökningar av sökord och stämmer av med Kundtjänst kring vilka frågor som kommer in, som vi behöver svara på via webben. – Vi har även arbetat med att förbättra vår sökfunktion, då vi vet att många använder den, för att det ska bli tydligt och enkelt att få tag på det man är ute efter. Vi försöker också se till att inte webben ständigt växer och "sväller över" med för mycket information. Hur har responsen varit från kommuninvånarna? – Efter det att vi gjorde om vår webbplats 2008 så säger medborgarna att de i dag oftare hittar den information de vill ha, men givetvis finns det också hela tiden saker att förbättra. Vad är nästa steg efter att ni firat segern? – Vi håller just nu på med att förnya vår effektkartläggning och frågar medborgarna hur de vill använda webbplatsen. Att utveckla tjänster och möjliggöra dialog och öppenhet känns som stora, viktiga och roliga utmaningar framöver. Läs mer:

Lämna en kommentar