Emil Scott – från Paris till Stockholm

Sara Doltz

En flytt från Frankrike ledde Emil Scott till inUse. Han ville till ett mindre konsultbolag där UX var grundkärnan. En perfekt matchning.

Emil Scott är en av de som nyligen förstärkt Stockholmskontoret. Han arbetade tidigare för ett konsultbolag i Paris som senior UX:are och service designer. Där gjorde han flera större, internationella, uppdrag som han själv beskriver som både roligt, lärorikt och utmanande. 
– Roligast är alltid när produkter och tjänster skapar nytta för både slutanvändarna och för organisationen, säger han och fortsätter:

– Det är också en del av utmaningen som konsult. Inte att designa nyttoaspekten i sig, för det är själva kärnan i det vi gör, men att få vara med och kvalitetssäkra slutleveransen. Att följa och hjälpa kunden så att de arbetar på ett sätt som skapar nytta, se till att inte tumma på kvalitén där det faktiskt behövs och att prioritera utifrån ett användarperspektiv. Att vara så djupt involverad och sedan se effekterna av det är riktigt häftigt. För då blir det alltid riktigt bra, säger Emil Scott.

När han och familjen tog beslutet att flytta hem till Sverige ville han inte fortsätta på exakt samma bana. Han ville till ett mindre konsultbolag, där UX var grundkärnan. 

– Att få jobba med personer som jag vet är duktiga och roliga är viktigt för mig. Man lär sig något nytt i varje uppdrag och jag försöker att möta det oförutsägbara på bästa sätt, det är en del av det vardagliga arbetet, menar Emil.

– Mitt förhållningssätt är att världen är i ständig förändring, förutsättningarna förändras hela tiden och tekniken utvecklas allt snabbare – men våra mänskliga behov är desamma. 

Lämna en kommentar