Enklare digitala ansökningar hos Försäkringskassan

inUse Experience

Nu startar Försäkringskassan ett projekt för att förbättra sina digitala ansökningar. Först ut är ansökan om bostadsbidrag. inUse har fått förmånen att vara med och ta fram ett användargränssnitt som ska ge ett bra stöd i processen.

- Vi är väldigt glada att få hjälpa till att utveckla en samhällstjänst som kan underlätta vardagen för många människor, säger Funda Denizhan, effektstrateg på inUse.

I dag är bostadsbidragsansökan en krånglig och svår tjänst regelmässigt och användaren måste fylla i många bilagor. Projektets mål är dels att göra ansökan enkel och effektiv för kunden, och dels att bidra till effektivisering internt. Försäkringskassan vill förbättra dialogen med kunderna på nätet och samtidigt minska antalet felaktiga iflyllda uppgifter.

Projektet med bostadsbidragsansökan är en del av ett större projekt med ambitionen att förbättra och digitalisera ansökningsprocessen även för:

  • sjukpenning
  • tillfällig föräldrapenning
  • föräldrapenning
  • aktivitetsstöd
  • underhållsstöd

Tanken är att den sökande ska kunna återanvända uppgifterna mellan olika förmåner. Förmånerna ska också kunna erbjudas på flera språk.

I februari 2010 beräknas den första interna pilotlanseringen av ansökan för bostadsbidrag vara klar.

 

Lämna en kommentar