Eric Idebro: inUse egen Scrum Master

Johan Berndtsson

Eric Hej Eric! Grattis till din nya titel: Scrum master!

Tjena, och tack så mycket!

Eftersom alla kanske inte är bekanta med begreppet, vad är en Scrum master egentligen?

Scrum är en av de agila metoderna, där leverantör och beställare jobbar tight tillsammans och där man är öppen för de ändringar i kravbild och behovsbild som alltid uppstår i ett IT-projekt.

De agila metoderna innefattar även ett ytterst iterativt arbetssätt och istället för att fokusera på utförliga specfikationer och annan typ av dokumentation, så ligger fokus på leveranser av något som beställaren faktiskt kan använda.

Scrum master... tja... Scrum master är den fräsiga amerikanska benämningen på den roll i ett scrum-projekt som har till uppgift att hjälpa utvecklarna att utföra de uppgifter de tagit på sig. Det kan röra sig om att undanröja hinder, hålla kontakt med beställaren, se till att man någorlunda följer den plan som finns och att komma med glada tillrop vid behov.

I litteraturen brukar scrum master-rollen liknas vid fårhundens: fårhundar skyddar flocken från vargar, men nafsar även fåren i rumpan när de inte håller sig på plats eller går åt fel håll. En scrum master måste inte nödvändigtvis vara projektledare, rollen bör snarast ses som en kommunikatör och coach.

Vad spännande! Vad innebär detta för ditt jobb på inUse, kommer du att ta andra uppdrag nu?

Tja, jag har ju jobbat i Scrum-projekt sedan ett par år tillbaka, så egentligen var inget av det här nytt för mig, men det är ju alltid bra att sitt amed de formella kunskaperna också.

Eftersom User Experience och Scrum, och framför allt kombinationen av dessa är tokhett just nu, så innebär det väl att jag kommer få en massa supercoola uppdrag där ära och rikedom blir en självklarhet för projektmedlemmarna!

Skämt å sido. För oss på inUse är det viktigt att kunna arbeta effektivt med effektstyrning, interaktionsdesign och användbarhet, oavsett vilken utvecklingsmetodik som används.

Agila metoder blir allt vanligare, och vi ser klara fördelar med att arbeta på det här sättet. Inte minst för att korta iterationer där utvecklingsarbetet styrs mot de funktioner som ger störst effektbidrag, ger mycket god  styrbarhet. 

Det låter både bra och spännande. Jag ser fram emot att höra mer längre fram!

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar