Skip to main content

  — 4 min read

Fem saker att tänka på när du designar för skärmar som ska användas utomhus

Read 1003 times

Vi får fler förfrågningar om design av produkter som ska användas utomhus. Det finns en hel del att tänka på vad gäller färger, text och placering. Vi har listat några viktiga punkter åt dig.

Rätt färger

Använd svart bakgrund med mörkgrön pyjamasmarkering varannan rad. Mörkgrå är den färg som står emot reflekterat ljus bäst, men skärmar som används utomhus sitter vanligtvis bakom en skyddande glasskiva som kommer ta emot (och ibland förstärka) reflexerna. Genom att använda svart blir kontrasten till texten högre, och vi kan ändå inte minska reflexerna i skyddsglaset med rätt färgval. Om du inte har något skyddsglas är det bättre att använda två mörkgröna färger. Låt dem skilja sig i mängden svärta, inte färgtonen.

Använd ljusgul färg för text. Vit text på svart bakgrund ger högre teknisk kontrast, men ögat är bättre på att uppfatta den gula tonen än ren vit. Dessutom kan maximal kontrast göra texten mer svårläst för synskadade som är känsliga för bländning. Även icke-synskadade kan uppleva att vit text blöder ut i sin mörkare bakgrund vilket ger sämre upplevd skärpa. Bäst skärpa oavsett synskada får du om du använder ljusgul text på mörkgrön bakgrund. Du kan givetvis använda mörkgrön text på ljusgul bakgrund, men det kommer vara känsligare för reflekterat ljus och ha större bländningseffekt.

Undvik röd färg, den syns dåligt mot mörk bakgrund. Dessutom försämras färgseendet i synfältets periferi, och alla upplever inte färger på samma sätt.

Olika skärmar återger färger på olika sätt. Testa dina färgval på den skärm du ska använda. Ta med dig skärm och dator och testa utomhus i på rätt plats i olika ljusförhållanden.

Ibland är det användbart att skilja på dag- och nattläge. Men eftersom vi vill ha så bra läsbarhet som möjligt under hela dygnet är det oftast samma färgval som är bäst oavsett hur ljust det är omkring. Däremot kan det vara bra att sänka ljusstyrkan då det är mörkt för att minska bländning.

Det är inte ovanligt att kunder vill använda samma färger som i sin grafiska profil. Här krävs fingertoppskänsla. Igenkänning är oftast bra, men objekt i klara färger blir lätt väldigt framträdande. Om du placerar objekt med nästan samma färgton intill varandra kommer de sticka ut rejält, och inte på ett bra sätt. I grunden är det inget problem att inkludera objekt eller färger ut kundens grafiska profil, men tänk efter och var beredd på att argumentera. Det kan ju till och med vara så att din nya design blir en del av den visuella identiteten på sikt.

Tillräcklig teckenstorlek

För att personer med synskärpa över 0,1 - vilket innefattar alla med måttlig eller allvarligare synnedsättning - ska kunna läsa text på en till några meters avstånd krävs teckenstorlek på 4-6 centimeter. Om du använder en 24-tumsskärm som är 32 centimeter hög ger det 3-5 rader text. Kom ihåg att inte bara mäta avståndet i horisontalled om skärmen sitter ovanför ögonhöjd. Om informationen inte ryms på så få rader kan du välja mellan att krympa texten eller dela upp innehållet på olika sidor. Om du på samma skärm krymper textstorleken till sju rader är vi nere på två centimeters teckenhöjd, vilket gör att många måste gå så nära som 0,5-1 meter för att kunna läsa. 4-6 centimeter känns orimligt stort när man sitter vid datorn, men utomhus är det en helt annan sak.

Även om du inte specifikt bryr dig om personer med synnedsättning kommer du underlätta för alla om du gör texten tillräckligt stor. Det möjliggör läsning från längre avstånd vilket minskar trängsel framme vid skärmen, och underlättar cirkulation på allmänna platser.

Rätt typsnitt på rätt sätt

Helvetica är ett beprövat typsnitt för fysiska skyltar. Det är rakt med jämna mellanrum mellan bokstäverna vilket gör det lätt att urskilja de individuella tecknen. Helvetica har inte heller några fötter (seriffer), vilket underlättar för personer med allvarlig synnedsättning.

Typsnittet Myriad är smalare än Helvetica men uppfyller ändå kraven på jämntjocka linjer och mellanrum. Det kan vara ett bra alternativ om du har dåligt med utrymme i horisontalled.

Versaler (stora bokstäver) kan användas i mindre storlekar än gemener med bibehållen igenkänning, men gemener skapar tydligare ordbilder. Ska du visa löptext är det förmodligen bäst att hålla sig till vanliga skrivregler med stora bokstäver först i meningar och egennamn. Men om du ska visa korta eller lösryckta ord och förkortningar, och använder mindre textstorlek än vad som är optimalt kan det faktiskt vara bättre att använda versaler i hela texten.

Placering och hårdvara

Förhoppningsvis har du inflytande över skärmens placering och närmiljö. Här finns det massor att tänka på.

Reflekterat ljus ställer till det för alla, men framförallt för personer som har svårt att ställa om mellan ljus- och mörkerseende. Hur skärmen placeras i förhållande till solljus, andra reflekterande ytor och belysning har mycket stor påverkan på skärmens läsbarhet. En bra skärm som ligger plant på ett bord kan bli oläsbar om det sitter belysning i taket ovanför.

Ett alternativ är att höja skärmen över ögonhöjd. Det lindrar reflexer från sol och annan belysning, men orsakar lätt problem med bländning. Att höja blicken mot en ljus himmel är bländande, och effekten förvärras med synnedsättning. Reflektionskepsar kan hjälpa mot gatlyktor och passerande bilar när det är mörkt, men gör ingenting för att underlätta bländning om dagen. Om du höjer skärmen, tänk på vilken bakgrund den placeras mot.

Att över huvud taget lokalisera skärmen kan vara problematiskt för personer med synnedsättning. Måla skärmens ram i en färg som sticker ut mot bakgrunden så går det snabbare att hitta den för alla.

Skärmar som byggs för utomhusbruk kommer ofta med en skyddande glasskiva framför själva skärmytan. Den är inte sällan högblank och en mardröm ur reflexsynpunkt. Ju mindre luft som finns mellan skyddsglaset och den faktiska skärmen desto bättre, eftersom skärmens egna belysning motverkar reflexer. Dessutom gör det mindre om användaren fokuserar på skyddsglaset istället för monitorns skärm.

Alla skärmar kan inte hantera polariserat ljus, vilket kan göra att de blir oläsliga om användaren har polaroidglasögon på sig. Testa innan ni gör stora inköp. Testa även att skärmen klarar olika betraktningsvinklar. Det är inte bara själva skärmen som påverkar det, utan monteringen kan göra det svårt att se från sidan om själva skalet har höga kanter eller om skärmen inte ligger direkt mot det skyddande glaset.

Använd animeringar

Använd animeringar, blinkningar och färgskiftningar för att markera problem eller viktiga förändringar. Tänk på att en animering bara är effektiv i en i övrigt lugn yta, så spara på krutet och använd dem bara när de verkligen behövs. Det är egentligen samma princip som alltid annars, men det glöms av någon anledning lätt bort när referensramen är statiska väg- och butiksskyltar.

 

Är det en pekskärm? Då tillkommer hel del, läs mitt gamla inlägg om det här.

 

Har du stött på andra krav när du arbetat med skärmar eller digitala produkter som används utomhus? Berätta om det i kommentarerna.