Film om Web 2.0

Johan Berndtsson

Säkert skåpmat för många av er, men själv satt jag andlös i 4 minuter och 31 sekunder.

Det här är konst. Det här är vackert. Det här är kärlek.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

3 kommentarer

  • Pella Bergquist

    Jag vet att de flesta tycker annorlunda - vi hade diskussioner kring det när en kollega skickade runt klippet - men jag tycker att filmen är på gränsen till flåshurtigt aningslös. Den är välregisserad, tittaren rycks med; men vilket är budskapet? Att vi ska bli ett med maskinen? Att vi är maskinen? Webbmediet ger oss enastående möjligheter att dela kunskap och erfarenheter, att lära av och med varandra. Men vill vi vara maskinen? Allför många accepterar nuet, utan att försöka använda sin möjlighet att påverka. Jag får kalla kårar... (Givetvis kan man se det från andra håll också - hur internet ökar och stärker våra möjligheter. Hur våra liv förändras på ett positivt sätt. Men återigen - är informationsfloden positiv? Är den en flod? Är det verkligen vi själva som redigerar den, eller styr utbudet efterfrågan? ...) /We are the Borg. Resistance is futile.../

  • Mijo Balic

    Rycktes med...bra klipp genomtänkt och med en intressant avsändare...Håller med dig Pella att man ska fundera över budskapet (och avsändare eftersom det är en viktig del av budskapet). Har inte gjort någon analys av budskapet men väl några tankar som väcktes av din kommentar... 1. Att vara "maskinen"...undrar vad som menas...? Jag tänker så här: Det klippet visar är en arena en virituell plats...som vi alla är med att skapa (på samma sätt som bytorget var en plats som skapades i tidiga samhällen) frågan är vilka som kan vara med på denna arena och få synas/höras. Min tolkning är att web 2.0 ger ännu större möjligheter för fler att vara med men också få inflytande över vad som "sägs", genom att göra det enklare att skapa information (även om man inte har djupare tekniska kunskaper). Om detta innebär att vara en del av "maskinen" så är det ok på samma sätt som det var ok att vara med i en bygemenskap och gå ned till torget för att skvallra eller höra det senaste skvallret. Det som skulle göra mig rädd är om vi istället minskar inflytandet och möjlighten att delta... 2. Acceptera nuet...antar att du menar att vi accepterar saker som de är utan att försöka påverka...hmmm det är väl sant men det har nog också varit sant i alla tider (fråga godtycklig person år 1323 så tror jag den hade accepterat sitt nu ungefär som många av oss accepterar vårt nu) men det som web 2.0 gör är att sätta ett verktyg i händerna på både de som vill ändra och de som vill bevara där monetära resurser spelar ytterligare lite mindre roll...så där är jag hoppfull det kommer bli ytterligare lite lättare att ändra världen... 3. Cyborgs...hmmm som Trekkie så vet jag att det finns en stor skillnad...den fria viljan (som cyborgs inte har)...men den kanske är en chimär :-) /We are the Borg...and we like it...I think...?

  • grimen

    Läs O'Reillys artikel om Web 2.0. Detta var välproducerat, men snarare Web 1.5?