Forskningsbaserade riktlinjer

Johan Berndtsson

Researchbased_guidelinesU.S. Department of Health & Human Services ger sedan 2003 ut forskningsbaserade riktlinjer för webbdesign. 2006 års utgåva av Research-Based Web Design & Usability Guidelines finns nu för nedladdning (PDF, OBS! 161 MB). Om du föredrar att ha riktlinjerna i bokform så kan du köpa dem från US Government Bookstore.

"Although recent findings show the public increasingly interacting with government Web sites, a common problem is that people can’t find what they’re looking for. In other words, the sites lack usability. The Research-Based Web Design and Usability Guidelines aid in correcting this problem by providing the latest Web design guidance from the research and other forms of evidence."

Det som kanske är mest intressant med just dessa riktlinjer är att författarna försöker gradera riktlinjerna baserat på hur välgrundade de är, och hur viktiga de är för att webbplatsen som helhet skall bli bra. 

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • mope

    Det som slår en när man bläddrar igenom riklinjerna är hur dålig kvalité det är på amerikanska myndigheters webbsidor rent grafiskt.