Skip to main content

  — 1 min read

Första jurymedlemmen i inUse Award är…

Read 96 times

inUse Award närmar sig med stormsteg, den 4 oktober är det dags för gala och just nu pågår slutfasen av nomineringarna. Det väller in väldigt spännande förslag och det lär bli en tuff uppgift för juryn. Så vem är det som kommer svettas över alla olika bidrag? Den första vi presenterar är… Anna Eriksson, som är Utvecklingsdirektör på Lantmäteriet och som alldeles strax tillträder som generaldirektör för myndigheten för digital förvaltning. 

Sista dagarna för att nominera – det tar 1 minut! Vinn fina priser!

Det blev nyligen offentligt, Anna Eriksson tillträder den 1 september som som generaldirektör för myndigheten för digital förvaltning. En riktigt tung post. Så en riktigt tung jurymedlem. För närvarande är hon Utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och IT. Mer om hennes titlar vid ett senare tillfälle. Till saken.

Vad hoppas man på för erfarenheter när man tackar ja till att vara med i juryn till inUse Award 2018?

– Att bli inspirerad av bidragen, få vara med och lyfta fram användbara exempel och få diskutera vad användbarhet egentligen innebär.

Vad hoppas man hitta bland bidragen?

– Goda exempel – gärna där någon har tänkt ett varv till i vad som är användbart.

Vad är det viktigaste inom användbarhet 2018?

– Att det måste vara användbart för alla olika typer av användare oberoende av kompetens. Sedan tror jag för framtiden att det användbara också är att få hjälp innan man förstår att man behöver det.

Vilken roll tar du i ett juryarbete…?

– Metodisk, sätter mig in i bidragen och försöker hitta det där som är något extra – för att kunna delta på ett bra sätt i jurysamtalet.

Kan du berätta om något misstag du gjort kring användbarhet och vad du lärt dig av det?

– Som färsk systemutvecklare arbetade jag med användargränssnittet för ett övervakningssystem och la ner mycket tid på att det skulle se snyggt ut och vara fin grafik. När systemet började användas var det inte alls de funktionerna som man använde utan det viktiga var kortfattad korrekt information om status som var lätt att se. Jag hade inte haft någon dialog alls med användarna – en viktig lärdom för framtiden var att ha det...

Sista dagarna för att nominera – det tar 1 minut! Vinn fina priser!