Från junior till framgångsrik designer

Johan Berndtsson

I artikeln Talent Isn’t Everything skriver Chanpory Rith att de juniorer som överlever (!), och klarar sig mer än sex månader, praktiserar följande:

  1. Work quickly. Produce a lot.
  2. Attend to details.
  3. Be versatile.
  4. Make an effort to learn.
  5. Anticipate problems.
  6. Set goals.
  7. Display a positive attitude.
Läs hela artikeln på Boxes and Arrows.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar