Frukost i Malmö: Att skapa produkter och tjänster som ger avsedd effekt

Johan Berndtsson

Frukost Har ni en enad bild av den tänkta nyttan med projektet?Kan ni avgöra vad som är en bra lösning? Vet ni hur ni ska prioritera när pengarna börjar ta slut? Tar det mycket tid att diskutera vad användarna egentligen vill ha?

Att prioritera och välja är svårt, men det hanteras dagligen i olika typer av projekt. Effektstyrning är ett dynamiskt och strukturerat arbetssätt som hjälper er att få full effekt av era IT-investeringar. Med en effektkarta skapar ni en överblick av de viktigaste förutsättningarna för ert projekt, så att val och prioriteringar blir mer synliga och greppbara för alla som är involverade.

Effektkartan kan ni börja forma redan vid det första idéutkastet och den används sedan genom hela projektet som en bas för förvaltning. Den kräver inga andra investeringar än tankearbete! Under frukostseminariet får du ta del av exempel som: • Visar hur en effektkarta tas fram och några praktiska kontrollfrågor som hjälper er att hålla fokus på rätt saker. • Ger insikter om hur en effektkartläggning skapar bättre förutsättningar för att nå dit ni vill med ert projekt. • Ger insyn i några faktiska situationer då effektkartan fungerat som ett välbehövligt underlag för typiska överväganden.

Föreläsare

Seminariet hålls av Isa Hardemo, som i närmare 10 år arbetat med att skapa nytta utifrån kunskap om användningsmönster och verksamhetsmål - både inom forskningsprojekt och i näringslivet. Isa har just nu ett uppdrag som handlar om att mäta mobila användningsupplevelser och innan dess var hon en av de ansvariga för den effektkarta som togs fram inför redesignen av Sydsvenskans webbtidning.

Målgrupp för seminariet

Du beslutar om, genomför eller ansvarar för IT-investeringar. Din roll är till exempel beställare, IT-chef, affärsutvecklare, designer, företagsledare, verksamhetsutvecklare, eller projektledare.

Tid och plats

Tisdag 21 April 2009. S:t Gertrud Konferens, Östergatan 7b. 100 % Ekologisk frukost serveras från 8.00 till 8.30 i Gertrud hallen. (Spatsera innergården ner och ta till höger. Längst ner på höger sida finner du matsalen) Seminariet börjar 8.30 och pågår till 9.30 i Studion (ingång Carolinahallen, vån 4)

Anmälan

Skicka din anmälan till seminarier@inuse.se. Ange ämne ”Malmö 21/4”. Samtliga seminarier är gratis men anmälan är bindande. Om du uteblir tar vi ut en avgift på 400 kr. Om du inte kan komma går det bra att överlåta din plats till en kollega.

Varmt välkommen!

/Jeanette Lindblad

Lämna en kommentar