Frukostseminarium: Agila metoder och användbarhet

Johan Berndtsson

Saknar du styrning på ditt projekt? Tar saker för lång tid? Drabbas du av ständiga förseningar och att slutresultatet inte blev vad du tänkt dig? Då är det dags att börja arbeta agilt med strategisk design i dina IT-projekt.

Välkommen till ett frukostseminarum med förändringsexempel från projekt med bland andra Örebro kommun och Socialstyrelsen.

Under seminariet kommer vi att gå igenom de risker man måste vara medveten om och de möjligheter som uppstår i ett agilt projekt, samt hur man tar hand om dessa.
Vi kommer även att tala om metoder och arbetssätt för agila projekt inom offentlig sektor, samt visa på hur Agila metoder ger verktyg för att hantera kravändringar och hur korta iterationer och tydliga mål gör att även stora projekt blir hanterbara.
Slutligen ska vi beskriva varför Konsekvenserna av misstag blir mindre och hur ett iterativt arbetssätt i tvärfunktionella team och ständiga utvärderingar av användningskvalitet gör att effekterna uppnås.

Föreläsare
Seminariet hålls av Eric Idebro, interaktionsdesigner och certifierad scrummaster.

 

Tid och plats
Torsdag 20 november
Westmanska Palatset, Holländargatan 17, i Stockholm. T-bana Hötorget.
Frukost serveras från 8.00. Seminariet börjar kl 8.30 och håller på till kl 9.30.

Anmälan
Skicka din anmälan till seminarier@inuse.se senast 13 november.

Seminariet är gratis men anmälan är bindande. Om du uteblir tar vi ut en avgift på 400 kr. Om du inte kan komma går det bra att överlåta din plats till en kollega. Observera att vi endast tar emot 2 anmälningar från en och samma organisation. 

Målgrupp för seminarierna
Seminariet riktar sig till verksamhetsutvecklare, IT- och informationschefer och projektledare. Du arbetar med att organisera arbetet med er webbplats eller era olika IT-lösningar och vill lära dig mer om olika metoder och angreppssätt för att förbättra era IT-lösningar.

Lämna en kommentar