Frukostseminarium Göteborg: Full effekt av IT-satsningarna

Katarina Walter

Tar det för mycket tid att diskutera vad användarna egentligen vill ha? Kan ni avgöra vad som är en bra lösning och prioritera när pengarna börjar ta slut? Effektstyrning är ett dynamiskt och strukturerat arbetssätt som hjälper er att få full effekt av IT-investeringar.

En försvinnande liten andel  IT-projekt styrs och utvärderas mot den tänkta nyttan. Innan projekt startas finns det alltid en tanke om att skapa en tydlig nytta men när projektet väl drar igång så sker styrningen framför allt genom att hålla reda på tid och kostnad. Under frukostseminariet får du lära dig mer om hur ni kan arbeta mot den tänkta nyttan som en röd tråd genom hela projektet.

Tricket är att beskriva  nyttan ni vill uppnå på ett sådant sätt att ni kan använda beskrivningen  kontinuerligt genom hela projektet för att styra alla beslut. Samma modell kan sedan användas i förvaltning och vidareutveckling.  På seminariet beskriver  och exemplifierar  vi  vad ett effektstyrt arbetssätt innebär och vilka fördelar  det för med sig .

Föreläsare
Seminariet hålls av Ingrid Domingues som är författare till boken ”Effektstyrning av IT”. Ingrid arbetar som effektstrateg och har hjälpt projekt att styra mot nytta i såväl privat som offentlig sektor.

Målgrupp för seminarierna
Du beslutar om, genomför och ansvarar för IT-investeringar. Din roll är till exempel beställare, IT-chef, affärsutvecklare, företagsledare, verksamhetsutvecklare, eller  projektledare.

Tid och plats
Tisdagen 9 december 2008. Frukost serveras från 8.00. Seminariet börjar 8.30 och pågår till 9.30.
Sveasalen, Elite Plaza Hotell, Västra hamngatan 3, Göteborg.

Anmälan
Skicka din anmälan till seminarier@inuse.se senast 2 december. Ange ämne ”Göteborg 9/12”.
Samtliga seminarier är gratis men anmälan är bindande. Om du uteblir tar vi ut en avgift på 400 kr. Om du inte kan komma går det bra att överlåta din plats till en kollega.

Varmt välkommen!

Lämna en kommentar