Funda om vägledningen

Johan Berndtsson

Jag fick en pratstund med min kollega Funda Denizhan, som varit ansvarig och projektledare för Vägledningsprojektet under tre års tid. I tisdags blev den nya versionen av Vägledningen 24-timmarsmyndigheten tillgänglig för nedladdning från Verva.

Funda_1Hej Funda! Först en klassiker i intervjusammanhang, hur känns det?

Ärligt. Jag är så trött... och så har jag nästan fått musarm. Senaste dagarna har gått åt till att mata in information på webbplatsen. Jag upphör aldrig att förvånas över hur dåligt stöd publiceringsverktygen ger för att användaren på ett smidigt sätt skall kunna mata in och publicera information. Jag har hittat otaliga exempel på hur det publiceringsverktyg som används på Verva skulle kunna förbättras. Det kan väl ändå inte vara meningen att man ska känna tendenser till musarm efter 2-3 dagars jobb?

Nåväl - när jag lutar mig tillbaka så känns det faktiskt fantastiskt. 34.000 Kan du tänka dig? På bara 3 dagar har Vägledningen 24-timmarswebben laddats ner i 34.000 exemplar. Det är ju helt otroligt. När jag tänker på vilket genomslag vägledningen har fått så blir jag glad, stolt och lycklig! Så slutsatsen är att även om musarmen gör sig påmind så känns det bra. Mycket bra till och med.

Statistik_ver_nedladdade_rapporter

Hur tycker du att det har gått att arbeta fram den nya versionen av vägledningen, har det gått bra?

Det har varit en spännande resa. Engagemanget kring vägledningen har varit så stort. Från att den förra versionen släpptes i juni 2004 fram till nu har vi fått många, många synpunkter och förbättringsförslag från de som har använt vägledningen. Alla förslag som har kommit in har legat till grund för vidareutvecklingen. Under de senatse tre åren har jag ju också rest runt bland myndigheter, kommuner och landsting runtom i landet för att berätta om vägledningen. Att ta del av vilka problem som andra myndigheter brottas med har varit väldigt lärorikt och bra för vägledningsprojektet.

Under resans gång har jag också lärt känna många eldsjälar som brinner för de här frågorna. Det är flera som har hört av sig, jobbat på sin fritid, peppat och kommit med idéer utan att vi ens har bett om det. Synpunkter från dem och från vägledningens användare har varit avgörande för vägledningens utveckling.

Sen finns det ju alltid saker som kan göras bättre. Jag önskar att vi hade kunnat släppa vägledningen redan i januari 2006 som det var tänkt. Men den omorganisering som skedde när delar av Statskontoret flyttades till den nya myndigheten Verva gjorde att det blev omöjligt. Många gånger har jag också önskat att vi varit en större arbetsgrupp. Vägledningen är en omfattande och viktig produkt på nationell nivå och det känns ibland som att 1-2 personer inte är tillräckligt för att vidareutveckla och förvalta den på bästa sätt.

Utan det engagemang och den tid som flera personer utanför Verva har lagt ner hade inte vägledningen varit där den är idag. Roger Johansson, Peter Krantz, Björn Hagström, Kal Ström, Tommy Olsson och Tommy Sundström... Jag blir varm i kroppen när jag tänker på vilket engagemang och hur mycket "fri" tid dessa personer har lagt på att hjälpa till att förbättra Vägledningen. Verkligen stort tack till er - vi hade inte varit där vi är idag utan er! Självklart också stort tack till Magnus Burell - för allt slit, jobb och stöd. En bättre förstärkning i vägledningsprojektet hade vi inte kunnat få.

Vilka är de största förändringarna jämfört med den förra versionen?

I den här versionen finns det många fler exempel som man ska kunna inspireras och lära av. Dessutom har vi i försökt ge ett bättre stöd till de som köper upp och beställer IT-lösningar. Det finns kravdokument och checklistor som kan användas före och efter leverans av både leverantörer och beställare för att säkra att man bygger rätt och att man gör lösningar som användarna vill och kan använda. Som ett led i att öka beställarkompetensen har vi också förtydligat hur man kan mäta att man har uppföljt en viss riktlinje.

Andra nyheter är att det är större fokus på användarcentrerad utveckling, hur man skriver för webben och hur man följer upp hur webbplatsen används. Hur man informerar vid kriser eller gör det möjligt att surfa på webbplatsen med mobiltelefon är också nytt.

Wow, det har hänt en hel del! Slutligen - om du bara fick ge ett enda tips från vägledningen, vilket skulle du då välja?

Involvera användarna - fånga upp behoven! Mät hur det går! Ja exakt så är inte riktlinjerna formulerade i vägledningen men det är kontentan. Utan att veta vad ens målgrupper behöver kan man inte utveckla bra tjänster och IT-lösningar. Att ta reda på behoven och sen mäta och följa upp hur det artar sig både under och efter utvecklingsprocessen är en grundförutsättning för att lyckas!

Spännande! Tack Funda.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Ny vägledning för 24h-webben

    Intervju med Funda Denizhan som varit ansvarig och projektledare för den nya versionen av Vägledningen 24-timmarsmyndigheten

  • Den är fantastisk, strategisk och konkret «

    [...] Utöver att ladda ner vägledningen (1,4 MB) så läs gärna intervjun med Funda om arbetet med att ta fram den. [...]