God Jul önskar vi på inUse

Jon Karlsson

Som tradition donerar inUse i slutet av året till en organisation vi anser arbetar med viktiga frågor och projekt som gör en skillnad.
Vi har tidigare år bistått WWF i sin kamp att rädda utrotningshotade djur. Förra året valde vi att stödja KIVA som genom mikrolån hjälper människor i u-länder att förverkliga sina entreprenörsdrömmar och därmed bygga upp sina samhällen.
Detta året vill vi skänka uppmärksamhet och en donation till "Läkare utan gränser".
Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) grundades 1971 i Paris för att bistå människor i svåra situationer och strävar efter att ge dem möjlighet att på nytt få kontroll över sitt liv och sin framtid.
Det som skiljer MSF från många andra humanitära organisationer är att deras gärning består av två delar. Den ena är att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att på plats ge medicinsk och humanitär hjälp. Men det räcker inte. Den andra, som de själva kallar témoignage, är minst lika viktig. Att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden de bevittnar och på så sätt vara en katalysator för förändring.
Ingen kan ensam rädda världen, men vi kan alla göra något. Vi anser att Läkare utan gränser gör ett fantastiskt jobb för att lindra lidande och stå upp för de vars röster inte är så starka. Vi väljer därför att ge en donation till Läkare utan gränser i år.
inUse önskar dig ett härligt avslut på året!
På återseende i 2010!

Som tradition donerar inUse i slutet av året till en organisation vi anser arbetar med viktiga frågor och projekt som gör en skillnad.

Vi har tidigare år bistått både Rädda Barnen och WWF. Förra året valde vi att stödja KIVA som genom mikrolån hjälper människor i u-länder att förverkliga sina entreprenörsdrömmar och därmed bygga upp sina samhällen. Här finns lite information om de KIVA-projekt vi stött.

Detta året vill vi skänka uppmärksamhet och en donation till "Läkare utan gränser".

inuse-julkort

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) grundades 1971 i Paris för att bistå människor i svåra situationer och strävar efter att ge dem möjlighet att på nytt få kontroll över sitt liv och sin framtid.

Det som skiljer MSF från många andra humanitära organisationer är att deras gärning består av två delar. Den ena är att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att på plats ge medicinsk och humanitär hjälp. Men det räcker inte. Den andra, som de själva kallar témoignage, är minst lika viktig. Att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden de bevittnar och på så sätt vara en katalysator för förändring.

Ingen kan ensam rädda världen, men vi kan alla göra något. Vi anser att Läkare utan gränser gör ett fantastiskt jobb för att lindra lidande och stå upp för de vars röster inte är så starka. Vi väljer därför att ge en donation till Läkare utan gränser i år.

inUse önskar dig ett härligt avslut på året!

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • inUse stödjer Läkare Utan Gränser « inUseful

    [...] som nyligen inträffade på Haiti är behovet av hjälpinsatser enormt. Vi på inUse stödjer sedan tidigare Läkare Utan gränser i deras arbete att ”hjälpa de som drabbats av kriser, krig och [...]

  • Gott avslut på året önskar inUse « inUseful

    [...] med viktiga frågor och projekt som gör en skillnad. Vi har tidigare år bistått bland andra Läkare utan gränser som bistår människor i svåra situationer, Kiva som genom mikrolån hjälper människor i [...]