Google Instant – äntligen slutar datorerna fungera som hålkortsläsare

Tommy Sundström

Google tar auto-complete – förslagen som dyker upp i en lista medan man håller på att skriva in sin sökning – ett steg vidare. Med Google Instant som annonserades igår och ska lanseras internationellt under veckan, dyker inte bara förslag på en sökning upp medan man skriver, utan även sökresultatet. För varje ny bokstav man matar in förändras och förfinas sökningen och resultatet visas omedelbart.

Google själva menar att det kommer att göra den genomsnittliga sökningen 2 till 5 sekunder snabbare. Själv är jag inte helt övertygad, eftersom ständigt nya sökresultat som flimrar fram lätt tar koncentrationen från skrivandet och lockar till att i varje ögonblick ägna åtminstone en del av sin uppmärksamhet åt att bedöma om man hittat, eller måste skriva vidare.

Sökoptimering blir ännu viktigare

Redan idag är det enormt viktigt att hamna först eller åtminstone bland de översta tre hos Google. Men det är ingenting mot den betydelse det kommer att få när användarna börjar ändra beteende från ‘skriv sökning-klicka-kolla resultatet’ till det interaktivare ‘skriv sökning-kolla resultatet-ändra sökningen-kolla resultatet-osv’. Med ett sådant beteende är den som inte lyckas få sitt sökresultat ovanför skärmkanten helt ute, och förstapositionen har naturligtvis ett gigantiskt försprång framom alla andra när sökresultatet ändras för varje ny bokstav som skrivs in.

Reklamen (eller de ”sponsrade länkarna” som de kallas på Google-språk) kommer sannolikt också att få del av denna effekt, eftersom de har sina platser högt upp på sidan.

Samtidigt öppnar Google Instant en ny möjlighet att bli sedd – man kan optimera på den första delen av ordet. Om man vill sälja lägenheter, men kampen om det ordet är för svårt kanske man helt fräckt kan smita före i kön genom att istället optimera sidorna på ”läge” och ”lägen” – en taktik som kommer att vara extra lockande på svenska, eftersom vi har så många sammansatta ord.  Även detta påverkar reklamköparna, som nu måste fundera även på att köpa in delar av ord. Medan den som sökoptimerar ändå kommer att hålla sig till hela ord, har reklamköparen möjlighet att köpa allt från ”lä” och sedan bokstav för bokstav tills ordet är komplett.

Äntligen slutar hålkortseran

Den intressanta skillnaden kommer ändå inte att vara tidsåtgången eller att det kanske går att köpa lite fler annonser, utan att Google med detta bryter en gammal tradition inom datorvärlden – att skilja mellan inmatning och resultat. Datorerna fungerar fortfarande ofta som på hålkortens tid – först gör man i ordning en inmatning, sedan trycker man på en tangent (eller klickar på en knapp på skärmen) och så processar datorn och returnerar resultatet. Istället gör Instant sökningen interaktiv; eftersom användaren omedelbart ser resultatet av det hon gör, blir det naturligt att ändra sökfrasen till dess man hittat det man var ute efter.

Lämna en kommentar