— 2 min read

Göteborgs stad förbättrar den digitala arbetsmiljön

Read 1483 times

Göteborgs stad är en föregångare vad gäller att ta tag i den digitala arbetsmiljön. Intraservice har med hjälp av inUse gjort en förstudie kring hur man kan jobba med frågorna och snart är det dags att ta nästa steg. Fackförbundet Vision bjöd till seminarium. – Vi har efterfrågat att vi behöver en bättre möjlighet att påverka den här processen. Så vi ser jättepositivt på det här och det intresse det finns i staden att jobba med de här frågorna, säger Marie-Louise Reinhold på Vision.

Behöver hjälp med er digitala arbetsmiljö? Kontakta inUse!

Till skillnad från det fysiska arbetsmiljötänket släpar det digitala efter. Det fattas i mångt och mycket den kontroll och säkerhet som man kan begära vid upphandlingar av nya IT-system eller utveckling av de som redan finns. Men i Göteborgs stad har man inlett arbetet. inUse har tillsammans med Intraservice – som står för interna tjänster till Göteborgs stads olika verksamheter, inte minst inom IT – gjort en förstudie.

David Lönnbark

– Bakgrunden är att stadsledningskontoret har tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Ur den handlingsplanen kom ungefär fem olika initiativ, och ett av uppdragen hamnade hos oss på Intraservice. Vi breddade uppdraget och tittade övergripande över alla verksamheter, säger David Lönnbark, projektledare på Intraservice, Göteborgs stad.

– Vårt projekt handlar om att öka fokus och medvetenheten på den digitala arbetsmiljön i olika införandeprojekt av IT-stöd.

Mer uppmärksammad

Den digitala arbetsmiljön har blivit mer uppmärksammad allt eftersom digitala system, verktyg och tjänster blivit en än större del för väldigt många människor i deras arbetsliv.

– Det finns ett sug efter det här, alla är jättepositiva till att arbeta med detta, säger Sara Lerén, Director of Agile Development and Inclusive Design på inUse, som jobbat i projektet.

Fackförbundet Vision har länge längtat efter att just kunna göra nåt åt arbetsmiljöproblematiken på det digitala området. Under en konferensdag bjöd man in Lerén och Lönnbark för att berätta om sina slutsatser och iakttagelser.

– Vi har centralt från Vision under flera år drivit det här med arbetsmiljö kring upphandlingar vad gäller nya IT-system och utveckling av IT-system, säger Marie-Louise Reinhold som sitter i avdelningsstyrelsen i Vision.

– Tidigare har det hanterats av ett utomstående bolag och då har det varit svårt att komma åt och jobba med den här frågan, men nu är det en förvaltning, upphandlingsförvaltningen. 

Riskbedöma och effektstyra

Det handlar om att göra riskbedömningar kring nya IT-system eller utveckling av befintliga. Och att dessutom kunna effektstyra, se till vad som kan bli bättre och undvika det som gör att arbetsmiljön blir sämre. Saker som varit naturliga för den fysiska miljön länge.

– Det är inte så komplicerat utan det ska bara till ett beslut att det här ska göras när man inför nya IT-stöd. Att få en systematik i att – i varje projekt ska man gå igenom de här riskbedömningarna, säger David Lönnbark.

– Det har blivit en modell för riskhantering som nu ska testas i en pilot, säger Sara Lerén.

Exakt, nu ska det testas. Riskhanteringen, effektstyrningen för hur man ska säkra den digitala arbetsmiljön – som Lerén och Lönnbark har tagit fram – tas in i ett skarpt projekt.

– Staden ska införa ett IT-stöd för planering och uppföljning inom vård- och omsorgssektorn. I detta projekt ska vi testa vår modell och riskbedömning, för att se vad som kan utvecklas och justeras, säger David Lönnbark,

Sara Lerén

Efter testet kan man förhoppningsvis använda det i fler sammanhang, inom Intraservices verksamhet, men potentiellt också inom fler verksamheter som inför och utvecklar digitala stöd. Allt för en bättre arbetsmiljö.

– Man kan påverka upphandlingar också med den här typen av riskbedömningar. Det tycker jag är jätteintressant, att upphandlingen sker efter behoven, inte utifrån att staden ser att ”det här behöver vi effektivisera”. Det leder ju ofta inte till nån effektivisering för det är så svårt och trögt att införa de här systemen och ger så mycket bakslag, vilket ger en dålig arbetsmiljö för många av våra ungefär 5000 medlemmar, säger Marie-Louise Reinhold.

– Jag ser hur vi kan använda det här jättemycket – redan innan man upphandlar ett system eller utvecklar ett system.

Behöver hjälp med er digitala arbetsmiljö? Kontakta inUse!