Göteborgs stad har fått ny webbplats!

Johan Berndtsson

Goteborg Göteborgs stad har fått ny webbplats! inUse har hjälpt till med effektkartläggning för att definiera vilka effekter den nya webbplatsen skall leda till. Jag fick en pratstund med Klas Eriksson, chefredaktör för den nya webbplatsen.

Hej Klas! Grattis till lanseringen av Göteborgs stads nya webbplats!

Tack. Det är väldigt skönt att nu kunna visa resulatet av mycket möda och svett.

Har allt gått bra?

I stort sett. Jag är otroligt imponerad över det arbete och den energi som våra redaktörer har lagt ner. Det här har varit, och är, ett stort projekt. Så det finns naturligtvis mycket kvar att ta tag i. Dessutom är ju webbplatser sådana att de kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete under hela sin livstid.

Vad har varit det mest spännande med arbetet med den nya webbplatsen?

Den stora oganisationsförändring i Göteborgs Stad som krävts. Numera arbetar redaktörer från en lång rad olika förvaltningar tillsammans i virtuella redaktioner. Detta är visserligen inget medborgaren ser. Men resultatet av samordning och ökat samarbete ska ge ett tydligt resultat för besökaren på webbplatsen.

Vilka är de största utmaningarna under det kommande året?

Nu ska vi fokusera på att se till att informationen på webbplatsen blir ännu bättre utformad. Det gäller särskilt att se till att innehållet uppnår de effektmål vi ställt upp för informationen. Och nästa steg i vårt arbete mot e-kommunen är redan igång. Vi håller bland annat på att ta fram ett regelverk för hur staden ska utveckla e-tjänster.

Tack Klas, och lycka till!

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Peter

    Tillsammans med Högskolan i Borås slår man rekord i längd på URL:er i varjefall. Vill man inte att användare skall kunna länka till enskilda sidor på webbplatsen? Ett exempel: http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU- 9AJyMvYwMDSycXA6MQFxNDPwtTIwMDA30_j_ zcVP2CbEdFAG2QuKI!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfMjVLUUIySjMwMDlCR DAyVEQ0MU44NTIwRTY!/

  • Johan Berndtsson

    Jösses!!! Borde vara en smal sak att fixa. En inställning i CMS-systemet... förhoppningsvis. /J