GP om Göteborgs stads webbplats och inUse användningstest

Johan Berndtsson

Igår uppmärksammade GP användningstestet av Göteborg stads webbplats, ett test som vi genomförde i januari. Det är spännade när rapporter från användningstester uppmärksammas i media - det sker alldeles för sällan! 

Vårt test av den nuvarande webbplatsen, som har tagits fram av Logica, visar på klara brister. Serviceguiden är verkligen svår att använda. Strukturen och språket under “Politik och organisation” behöver bli tydligare och enklare, och man vet inte var på webbplatsen man befinner sig när man navigerar. 

Men det finns också en del positiva resultat i rapporten. Faktum är att testet visar att de flesta hittar det de letar efter, men att det känns omständligt att använda webbplatsen. Det är här orsaken till mycket av kritiken ligger - att användarna saknar känsla av kontroll och effektivitet.

Användningstest är en teknik som hjälper till att säkerställa att systemet som testas fungerar så som man tänkt. Testet kan utföras redan på skisstadiet eller på en färdig lösning, och genomförs med riktiga användare, relevanta testuppgifter och under realistiska förhållanden. 

Ett användningstest från inUse resulterar i en effektprioriterad lista med åtgärder som bör vidtas för att ditt IT-system skall ge de effekter du vill ha ut av det. Denna lista kan sedan betas av uppifrån och ner, så att man alltid börjar med att åtgärda de allvarligaste bristerna.

Lämna en kommentar