— 1 min read

Granskning av partiernas webbplatser i vår

Read 85 times

Under valåret 2010 kommer stort fokus att läggas på partiernas webbnärvaro. inUse och Hjälpmedelsinstitutet kommer under våren göra en granskning och ett användningstest av partiernas webbplatser, med stöd av .SE.

Vår kontaktperson från inUse, Kjell Persson, svarar på tre snabba frågor kring projektet:

Hej Kjell!
Vad är syftet med projektet?

- Våra målgrupper i den här studien omfattar ca 1/3 av alla väljare. Syftet är helt enkelt lyfta frågan om tillgänglighet och användbarhet och bidra till bestående förbättringar. Konkret inför höstens val är detta uppenbart en stor demokratifråga.

Hur kommer ni gå tillväga?
- Nyckelord i projektet är transparens och dialog. Det handlar inte om att utse någon som är sämst eller bäst i klassen. Istället försöker vi ha en öppen dialog med partierna och media, skapa mötesplatser för diskussion, workshops och utbildningar. Det är också viktigt att nämna att vår studie på inga sätt är fullständig eller heltäckande. Snarare identifierar vi ett antal vanliga mönster där det finns stor förbättringspotential, med utgångspunkt i partiernas webbplatser. En för oss viktig metodfråga är att vi testar med riktiga användare från målgrupperna där de i rollen av politiskt intresserade väljare gör ett urval av realistiska uppgifter. Den här typen av tester ger alltid konkreta och matnyttiga resultat om svårigheter för användare, och därmed om förbättringsmöjligheter för partierna!

Hur kan man ta del av resultaten?
- Vi jobbar med spridningsfrågan just nu tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet och de andra intressenterna i projektet. Vi hoppas kunna presentera de första resultaten dels på Webbdagarna 23-24 mars och dels på en hearing som .SE anordnar den 24 mars. Vi för en dialog med Stadsbibliotekets lärcenter i Malmö om ett speciellt event runt studien i slutet av maj. Alla intressenter kommer att jobba med sina respektive mediekontakter för att nå ut med resultaten. Hjälpmedelsinstitutet och inUse kommer naturligtvis att ha material som nås från våra respektive webbplatser. Jag kanske också får passa på att bjuda in dig som läser det här till initiativ! Hör gärna av dig om du vill bidra!