400 anledningar att älska Effektkartläggning

Sara Doltz

Sedan 2007 har vi utbildat fler än 400 härliga personer i Effektkartläggning. Här delar tre kursdeltagare med sig av sina mest värdefulla insikter från kursen.

Kursen Effektkartläggning handlar om hur du kravställer nyttan för båda användare och verksamhet. Istället för att fokusera på skall-krav som man tror att verksamheten behöver lär vi ut hur man styr kraven mot den effekt som ska uppnås – alltså nyttan!

Vi ringde upp tre tidigare kursdeltagare för att höra hur effektkartan gör nytta hos dem.

Marcus Larsson arbetar som verksamhetsutvecklare på Umeå Energis koncernstab och gick kursen för lite drygt två år sedan.

– Kursen satte fingret på ett problem, något som saknades i alla de projekt jag arbetat i och det var just ordet effekt. Det är stor skillnad på att ”utveckla ett intranät” kontra att åstadkomma effekt och nytta i ett intranätsprojekt.

Marcus har tagit fasta på de kunskaper han fick med sig från kursen och arbetat in metoden i hur hela organisationen nu jobbar i förändringsprojekt.

– Alla större initiativ, där någon vill ha hjälp med att nå en effekt, genomför vi i programform och de startas alltid med att definiera effektmål. Att alltid utgå ifrån ”vad vi behöver åstadkomma för att ha lyckats” är ett bra angreppssätt, menar Marcus Larsson.

Bra grundmetodik

Effektkartläggning kräver inga förkunskaper men vid varje kurstillfälle finns det nästan alltid några som redan tidigare har varit i kontakt med arbetssättet. Annette Öberg, ansvarig för UX och digital design på Skandia och Maria Egonsdotter, webbansvarig på SCB, var två av dem.

– Eftersom analys av frågorna Varför, Hur och Vad är en viktig förutsättning för att lyckas i såväl stora som mindre UX-uppdrag ville jag skaffa mig en bra grundmetodik att utgå ifrån. Effektkartläggningen börjar nu bli ett naturligt inslag när vi diskuterar nya uppdrag, berättar Annette Öberg.

Hjälper pedagogiken

Maria Egonsdotter, som under förra året tillträdde sin tjänst på SCB tror att Effektkartläggning hos dem kan bidra till ett mer strukturerat sätt att dokumentera och visualisera arbetet.

– Jag tror också att vårt arbete med webben kommer att bli enklare att förstå för andra. Vi är en stor organisation på SCB med över 1 500 anställda. Där är den pedagogiska delen, att kunna visa på större nytta genom att nå våra utpekade effekter, mycket viktig. Alla medarbetare får bättre förståelse för varför man prioriterar vissa saker, berättar Maria.

Efter kursen har hon fått en djupare och mer tydlig bild av vad Effektkartläggning är, och vad det inte är:

– Det var befriande för mig att man inte måste göra allt i en specifik ordning, jag kan börja med det jag vet om i min organisation och det gör att arbetet blir både skarpare och tydligare.

På väg att bli naturligt inslag

Det stämmer in även på Annette Öbergs tankar. Hon blev lugnad av det faktum att metoden kan vara precis så enkel eller komplicerad som man vill göra den.

– Effektkartläggning börjar bli ett naturligt inslag när vi diskuterar nya uppdrag på Skandia. Ambitionen är att framöver alltid göra en effektkartläggning på övergripande eller mer detaljerad nivå, beroende på uppdragens storlek och karaktär.

Läs mer om Effektkartläggning och om vår kurs här direkt på sajten. 

Lämna en kommentar