Hej Elisabeth Frändestam! Välkommen till inUse!

Johan Berndtsson

Elisabeth_liten inUse består nu av drygt 50 konsulter inom effektstyrning och interaktionsdesign. Sedan några dagar tillbaka har vi fått ytterligare tillökning på stockholmskontoret i form av Elisabeth Frändestam.

Hej Elisabeth! Välkommen till inUse!

- Tack! Jag är glad att vara här!

Vad gjorde du innan du började på inUse?

- Innan jag utbildade mig till interaktionsdesigner var jag lärare och IT-ansvarig på en större skola. I den rollen har jag bland annat bedrivit fortbildning inom IT för både lärare och elever. Jag har testat och utvärderat program och tjänster. Bland annat har jag jobbat med att hjälpa användare att förstå och komma runt problem med dåligt designade gränssnitt. Mycket onödigt jobb som kunde ha undvikits om företagen jobbat mer medvetet med interaktionsdesign.

Med tanke på hur mycket av vårt arbete som handlar om att skapa pedagogiska IT-lösningar så måste det vara en enorm fördel att du tidigare arbetat som lärare. Vilka erfarenheter från den tiden tror du blir viktigast för dig i ditt nya arbete?

- Framför allt att jag är van att kommunicera med olika typer av människor och grupper. Kommunikation är grunden till det mesta och både viktigt och roligt! Jag har lärt mig att undanröja hinder för inlärning och underlätta för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Som lärare har jag utvecklat en helhetssyn på problemlösning vilket jag tror kommer att bli mycket användbart framöver.

Spännande! Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dig!

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar