Heldagsseminarium med Cooper!

Johan Berndtsson

Cooper_fore From Business to Buttons-helgen i Malmö blev nyss  ännu bättre och ännu längre!

På lördagen den 14 juni kommer nämligen David Fore från Cooper, det världsledande användbarhets- och designföretaget, att hålla ett extrainsatt heldags-seminarium kallat Defining design requirements the Cooper way with personas & scenarios.

Det här är förstås en guldgruva för alla som vill lära sig mer om personor och scenarior – direkt från personerna som varit pionjärer för metoderna.

David Fore är konsultchef på Cooper; i mer än tio år har han spelat en avgörande roll för att utveckla Coopers verktyg för Goal-Directed® design. Bland kunderna finns allt från 3M och Yahoo till Johnson & Johnson.

På seminariet kommer David bland annat att lära ut

  • Intervjutekniker för att hitta kontexter och mål
  • Tekniker för att skapa personor från användarobservationer
  • Sätt att skapa scenarios som ger konsekventa designlösningar
  • Tekniker för att ta fram krav ur kontexter, mål och scenarios.
  • Tips om hur man använder personor och scenarios för att klargöra designlösningar för projektets intressenter.

Seminariet kostar 600 dollar, men det torde vara synnerligen väl investerade pengar, nästan oavsett vad du jobbar som: designer, utvecklare, produktchef, användbarhetsexpert. Alla som verkligen vi skapa framgångsrika  produkter, tjänster eller system kan räkna med synnerligen värdefulla insikter.

Och antalet  platser är begränsat till 40! Anmäl dig genom att mejla till FBTB@inuse.se eller läs mer på businesstobuttons.com!

/Jonas Söderström

Lämna en kommentar