Hjälp oss göra sårvård bättre!

inUse Experience

Vi hjälper vår kund (Mölnlycke Health Care) med att utveckla sin patientwebbplats. I detta arbete vill vi intervjua dig som har eller haft sår eller eksem (bensår, brännskador, diabetiska fotsår, cancersår, trycksår, operationssår). Vi vill även prata med anhöriga till personer som har/har haft detta problem. Vi vill bland annat ställa frågor om vad du skulle vilja ha för typ av information och hjälp på en webbplats. En mindre ersättning utgår för varje intervju. Intervjuerna genomförs personligen eller via telefon och tar ungefär 45 - 60 minuter. Svaren är givetvis anonyma. Är du intresserad och kan tänka dig att bli intervjuad av oss alternativt svara på en enkätundersökning? Kontakta mig per mail på undersokning@inuse.se så försöker vi boka en tid som passar dig. Lars Klarqvist Inuse Experience AB

Lämna en kommentar