Hogia sänder hela teamet

Sara Doltz

Bjarne Johannesson, UX Lead på Hogia har varit på alla FBTB. I år ska 7–8 anställda gå på konferensen och även medarbetare utanför UX teamet hänger med.

UX-teamet på Hogia består av 6 personer där Bjarne Johannessen arbetar som UX Lead. Bjarne är en av de handfull personer som varit på alla upplagor av From Business to Buttons. Det han gillar allra bäst är bredden av kunskap, paketerat på ett underhållande sätt. Det är generellt men samtidigt specifikt.

– Istället för att gå en kurs om bara ett ämne så får man mycket information och inspiration. Jag har underlag att jobba vidare med under hela året sedan, säger Bjarne.

Chefer och specialister följer med

Hogia tillhandahåller personal, ekonomi- och affärssystem och har 625 medarbetare. Det satsas på användarupplevelsen i bolaget och de ska inom kort utöka teamet med två medarbetare. UX-mognaden är hög och ambitionen likaså. Alla har med UX på agendan menar Bjarne:

­– Vi har stöd uppifrån och alla chefer uttalar att det är viktigt, vilket känns tryggt.

Att ämnet har hög prioritering inom bolaget visar sig på fler sätt, flera personer utanför UX-teamet har varit på FBTB.

– Specialister som sitter på domänkunskaper, en bolagschef och en testare har också varit med. Jag försöker varje år locka med folk internt. Insikterna de får med hem gör det enklare för dem att förstå vår process och att arbeta tillsammans, menar Bjarne.
I år ska de försöka få med 7 eller 8 anställda till konferensen.

Samma utmaningar

Årets lineup av talare matchar Hogia som hand i handske. Som exempel lyfter Bjarne fram Maria Guidice, som arbetar på produktföretaget Autodesk, där hon anställts för att få dem att jobba mer kundcentrerat. Autodesk är i 35 år. Hogia har hittills funnits i 37 år.

– De befinner sig i en liknande sits som vi. Vi jobbar mycket med ett helt nytt fokus i ett företag med grunden i produkter. Dessutom ser jag verkligen fram emot Ame Elliotts föreläsning om etik, säkerhet och GDPR-tema. Det jobbar vi mycket med just nu och där tror jag att vi kan plocka hem värdefull kunskap.

Egen kontakt med talarna

Självklart ser han även fram emot Jared Spool som han följt på Youtube under en längre tid.

– Twitter är ju min favoritplattform för att uppdatera mig inom UX, och en rolig konsekvens av FBTB är att jag har kunnat interagera med talarna i efterhand. Jag har till exempel haft kontakt med Jeff Gothelf (talade på FBTB 2014, red anm.), även efter konferensen.

Vill du också gå på konferensen? Köp dina biljetter till early bird-pris, den 1 november höjer vi priset.

Lämna en kommentar