Skip to main content

  — 1 min read

Hur du ställer krav på tillgängliga webbenkäter

Read 46 times

Hjalpmedelsinstitutet

Den 3 april anordnar Hjälpmedelsinstitutet och SMUF en metodkurs i webbundersökningar i Stockholm.

Funda Denizhan berättar om hur du kan ställa krav på enkäter som används på webben för att de ska bli tillgängliga. Hon berättar också om hur du genom användningstester kan säkerställa att dina enkäter kan användas av de målgrupper du riktar dig till.

Utöver Funda kommer bland annat Birgit Henningsson (SCB) att berätta om SCB:s erfarenheter av enkäter på webben till företag och individer, och Margita Lundman (Hjälpmedelsinstitutet) att prata om försök med webbaserade brukarundersökningar till personer med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer? Besök Hjälpmedelsinstitutets webbplats där du också anmäler dig!

/Johan Berndtsson