As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Hur kan AI hjälpa din affär?

Read 1831 times

Det finns mycket att vinna i att analysera data från människors och fordons rörelsemönster. Med teknik som kan åstadkomma positiva förändringar: minska klimatpåverkan, skapa en säkrare arbetsplats på byggarbetsplatser eller att bevaka trafiken för att förutse trafikstockningar.

Afry har utvecklat programvaran Flowity. Det är en AI som använder sig av djupa neurala nätverk för att analysera bilder och video. Den kan till exempel kartlägga hur fordon, människor eller andra objekt rör sig i olika miljöer. Programmet kan köras i realtid, informationen behandlas och kasseras sedan. Därför är den väl anpassad för att användas i miljöer som måste anonymiseras helt och hållet.

– Liksom all teknologi uppstår värdet på allvar då AI sätts in i ett väl genomtänkt användningssammanhang, säger Pontus Wärnestål, Director of Human-Centered AI på inUse och fortsätter;

– Dagens AI (deep learning) är fokuserad på prediktion och optimering vilket Flowity kan använda för att optimera energianvändning i byggnader och därmed bidra till minskad miljöpåverkan och minskade kostnader. Genom att bygga smarta tjänster som synliggör energianvändning för människorna i byggnaden, och därmed stötta dem i positiv beteendeförändring med hjälp av god tjänstedesign, kan vi få till ännu större miljövinster och ännu smartare användning av byggnaden.

Användningsområdena är flera. Det skulle kunna användas för att bevaka en byggarbetsplats, scanna av var alla medarbetare befinner sig och att de har på sig korrekt skyddsutrustning. Om någon saknar sin skyddsutrustning larmar Flowity automatiskt. 

Idag är det mesta tekniskt möjligt att göra. Det som avgör om det blir en bra lösning är hur duktig man har varit på att anpassa lösningen till användarna och koppla funktionaliteten både till deras behov och till de affärsmål man vill uppnå. Har du en utmaning som du vill lösa och tror att Flowity kan vara en byggsten? Vi hjälper gärna till att utforska på vilket sätt. Kontakta någon av våra regionchefer.