Hur långt är det kvar? Snyggt översiktsverktyg på The Daily Beast

Jonas Söderström

Bristande överblick har alltid varit ett problem när man ska läsa på webb. Hur lång är den här texten egentligen? Skrollnings-spalten i höger syns sällan bra, och ger kanske inte heller rätt information: sidan kan vara mycket längre än själva texten, av olika skäl.

The Daily Beast har en elegant lösning: I lista till höger om huvudtexten visar en "progress bar" hur långt man har läst i den aktuella artikeln. Se på originalet eller bilden här nedan: översikt visar artikelns längd

Lämna en kommentar