Hur ny, nyttig och genomförbar är du?

Johan Berndtsson

Pensel Det är roligt nu! Ett större statligt verk ska göra en tävlingsbaserad upphandling för sin grafiska profil. Underlaget för de tävlande byråerna är webbplatsens principdesign. Dokumentet beskriver den nytta som webbplatsen ska bidra till i form av effektmål (syfte och mätpunkter) och målgruppsanalys.

Alltså, för att vinna kan man inte bara färglägga principdesignen, utan man måste presentera en grafisk profil och en strategi för hur just denna formgivning bidrar till nyttan. Det ska bli intressant att se hur många byråer som klarar av att tänka form och färg utifrån ett nytto- och målgruppsperspektiv.

Wikipedia säger vi följande om kreativitet: “När en idé är ny, nyttig och genomförbar kallas den kreativ.” 

Kan du motivera dina formval och hur de bidrar till nyttan som webbplatsen ska bidra till, eller - hur kreativ är du?

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar