Idag: Ingrid om att lyckas med krav

Johan Berndtsson

Ingrid Ingrid föreläser idag på Dataföreningens kravhanteringskonferens Att lyckas med krav. Föreläsningen har fått titeln "Användbarhet och nytta som utgångspunkt i framtagning och förvaltning av IT-system".

När man arbetar med användbarhet i utvecklingsprojekt uppstår idag ofta diskussioner om vilka krav som är viktiga och vilka buggar som ska rättas först. Ofta finns en skala som anger kravens prioritet, exempelvis hög, medel och låg.

Kravens prioritering har en indirekt påverkan vid bedömning av allvarlighetsgrad för varje bugg vi hittar, exempelvis ”kritisk, allvarlig och kosmetisk”. Vanligtvis har skalan en kantring mot det strikt funktionella och missar att väga in nyttan för användaren och verksamheten.

Att knappar är klumpigt placerade brukar anses som kosmetiska problem, men kan i verklig användning leda till allvarliga problem som exempelvis att kritisk information raderas.

Vänd på hela tankekedjan istället! Utforma, utvärdera och utveckla med användningskvalitet och nytta som utgångspunkt.

Dagens konferens är tyvärr fulltecknad, men för den intresserade ges ett nytt tillfälle den 31:a januari.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar