Inför inUse reseseminarium: Cykelreseplaneraren

Pelle Sten

Astando har utvecklat ett webbaserat verktyg för att planera cykelresor. I dag används tjänsten av både Stockholms stad och Karlstad. Nästa steg är en mobil version. I morgon, tisdag den 28 september, deltar Anna Malmlöf, interaktionsdesigner på Astando. Vi passade på att ställa några frågor innan seminariet.

Cykelreseplaneraren på Stockholm.se

Vad är Cykelreseplaneraren?Cykelreseplaneraren är initialt en av Stockholms stads satsningar på att få fler stockholmare att välja cykeln för exempelvis pendlingen till och från jobbet. Nu finns även en version i Karlstad och vi ser även ett intresse av att fler kommuner vill ha sin version av Cykelreseplaneraren.

– Applikationen hjälper användaren att beräkna olika cykelrutter beroende på vad användaren främst prioriterar, mycket cykelbanor eller den bästa vägen där man accepterar alla typer av vägbanor. Cykelbanor och cykelfält i vägbanan är även det som särskiljer Cykelreseplaneraren från andra reseplanerare som ofta lägger fokus på biltrafikanterna. De ruttförslag som användaren får i Cykelreseplaneraren baserar sig på hur man kan ta sig fram på en cykel och inte som en bil till exempel. Rutterna presenteras både i karta samt en lista av instruktioner. Dessutom får användaren exempelvis veta hur lång rutten är och hur stor del av den som är cykelvägar respektive blandtrafik.

Varför startade ni det här projektet? – Projektet startades bland annat för att tillgängliggöra cykelkartorna på ett interaktivt sätt där användaren får förslag på vilken väg som han eller hon kan ta till jobbet. Det är dessutom en applikation som tipsar användaren om hur lätt det faktiskt kan vara att ta cykeln till olika platser.

Vad är ert mål? – Kommunernas mål är bland annat att få fler att vilja använda cykeln, exempelvis för vardagspendlingen men även för att förflyttas sig från punkt A till punkt B via en eller flera platser vid andra tillfällen.

– Vårt mål på Astando är att hjälpa fler kommuner att tillgängliggöra data som rör cykling; exempelvis cykelvägar, var det finns cykelpumpar och parkeringar, osv. Vi på Astando önskar även att interaktionen ska vara så enkel att alla som vill cykelpendla, utan krav på stor teknikvana, ska klara av att planera sin rutt.

Finns det en mobil version av kartan? – Det finns ingen färdigutvecklad mobilversion med diskussioner förs om en version att ta med sig ut från hemmet eller kontoret.

Vad är nästa steg för kartprojektet? – Att sprida det till ännu fler kommuner samt att utveckla en mobil version.

Lämna en kommentar