Informationsdesign med Jonas Söderström 8:e oktober

Nils-Erik Gustafsson

I onsdags, den 8:e oktober, föreläste Jonas Söderström för ett 50-tal intresserade åhörare om ”informationsdesign” under ett kvällsseminarium här på inUse i Stockholm.

Termerna ”interaktionsdesign” och ”visuell design” är relativt välkända, men vad syftade då Jonas på med ”informationsdesign”? Jo, hur man gör information ”enkel snabb och självklar att förstå”. Information, som kan bestå av ord, färg, form, placering och relation… 

Men är inte allt detta utom ord visuell design? Njaee, gränsen är flytande men Jonas fokuserade på dessa egenskapers informationsbärande egenskaper, inte deras estetiska kvaliteter. En grön färg kan förvisso vara tilltalande och passa in i en grafisk profil, men den kan också vara innehållsbärande och t.ex. betyda ”i drift”.

Jonas använde exempel på hur olika kokböcker antingen integrerat en uppräkning av ingredienser i löptexten eller, i moderna recept, inleder varje recept med en lista över vilka ingredienser som krävs.

Han visade också hur viktig gestaltpsykologins lagar är; objekt som är nära varandra uppfattas som om de hör samman, vilket sannolikt var skälet till att en knapp som var nära och linjerad med ett sökfält associerades till detta.

Ett annat uppskattat exempel ur egen fatabur var Jonas båtbiljetter med Gotlandsfärjan, där layout och ordval som ”komfortalternativ” fick hård kritik.

Som så ofta gäller att ”less is more” och det handlar om att reducera visuellt brus och ta bort onödig information.

Jonas tipsade om inUse-tävlingen "UX Award” med prisutdelning den 6:e november (inuseuxaward.com) och därefter avslutades kvällen med mat och dryck och mycket prat om bra exempel på god design!

Slideshare

Lämna en kommentar