Ingrid Ottersten: Kvinnlig ambassadör

Johan Berndtsson

Io Ingrid Ottersten är en av de 880 ambassadörer som utsetts av Nutek i programmet Främja kvinnors företagande.

Ambassadörerna representerar en bredd när det gäller branscher, regioner, företagsstorlek, företagsformer, ålderskategorier och härkomst. Tanken är att de ska fungera som inspiratörer och förebilder för kvinnor som funderar på att starta företag.

Hej Ingrid! Vad fick dej att söka som ambassadör?

Just för att kunna inspirera andra att ta steget! Själv tänkte jag mycket länge att jag aldrig skulle bli företagare, för att jag var rädd för allt ansvar och allt merarbete. Idag vet jag att det är ganska krävande, men framför allt att det är fantastiskt givande och att det skapar en egen personlig utveckling som är svårslagen.

Är det några speciella erfarenheter som du vill dela med dig av?

Ja... det finns så många! Jag valde vägen att starta bolag tillsammans med kollegor som jag jobbat länge tillsammans med. Det har gett en otrolig styrka att våga och prestera på ett sådant sätt som hade varit helt omöjligt som ensam företagare. Fast det är väl mer ett tips än en erfarenhet...

En av de viktigaste erfarenheterna är nog vikten av att ha en tydlig idé om vad man vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Det är många beslut som man måste ta på vägen och då är det viktigt att man kan värdera olika alternativ mot hur väl det bidrar till målet, inte bara mot krassa ekonomiska eller praktiska hänsyn.

Vad räknar du att  få ut av ditt ambassadörsskap?

Glädje och kontakter med härliga, nyfikna och innovativa människor, helt enkelt!

Spännande! Lycka till!

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Henrik

    Ingrid, STORT GRATTIS. Det är du värd - en förebild för många. Henrik Artman