Skip to main content

  — 1 min read

Alla får plats i en inkluderande kultur

Read 79 times

Därför jobbar Sara Lerén på inUse.

I höstas fick jag ett brev från mig själv som jag skrivit för 20 år sedan, det påminde mig om att jag redan då tyckte att jämlikhet och inkluderande var allra viktigast. För 20 år sedan tog det sig uttryck i punk, antirasism och hbtq-aktivism. Idag får jag utlopp för det i mitt arbete med inkluderande design, att de produkter och tjänster vi utvecklar ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Genom att kombinera inkluderande design med agil utveckling kan vi bygga produkter och tjänster som inte bara gör verksamheter och användare glada, utan också är hållbara och bidrar till ökad demokratisering.

Den inkluderande kulturen på inUse passar väldigt väl ihop med min personliga övertygelse om alla människors lika värde och inneboende potential. När jag hösten 2013 blev tillfrågad av en rekryterare om jag var intresserad av inUse fanns det ingen tvekan om att svaret var ja, jag var definitivt intresserad. Jag hade då arbetat med användbarhet i olika roller och med olika produkter i cirka tio år, de senaste av dem med inriktning mot agil utveckling. Två år tidigare hade jag också gått en kurs i Effektkartläggning hos inUse. Efter det använde jag Effektkartan för att skapa samsyn, underlätta kommunikation och få andra att förstå att man måste fokusera på användningen om man vill skapa nytta. Särskilt bra fungerade Effektkartan i agila utvecklingsprojekt där fokus låg på att skapa maximal verksamhetsnytta, och där användningstester kontinuerligt genomfördes för att säkerställa att nyttan verkligen uppstod i användningen.

Rekryteringsprocessen var spännande men också lite läskig. Även om jag ofta saknat att ha kollegor som varit kunniga inom användbarhet så var det lätt att känna sig liten i jämförelse med personer som skrivit böcker och jobbat med användbarhet i över 30 år. När jag väl började arbeta på inUse märkte jag snabbt att kulturen inte på något sätt var elitistisk utan att det fanns en stark övertygelse om att alla har något att bidra med, och att vi arbetar bäst tillsammans.