— 1 min read

Interaktionsdesign eller lek med kritor?

Read 157 times

Kritor I ett av de projekt som jag för tillfället sitter i har de ansvariga "usability-konsulterna" nöjt sig med att rita ett antal powerpointbilder med olika innehållsareor och sedan sätta namn på dessa.

Någon tydlig tanke med varför de just dessa areor finns, vad som konstituerar dem som grupper, och varför de arrangerats på just detta sätt redovisas inte. Och när jag frågar inser jag att det inte finns så mycket till tanke bakom.

Vem som helst kan fråga ett antal användare vad de vill ha, och sedan rita några passande bilder.

Att skapa en konsekvent design som håller för hela systemet, som enkelt kan kommuniceras och förstås, och som aktivt bidrar till de avsedda effekterna kan uppstå. Det är något annat. 

Interaktionsdesign handlar inte om att rita bilder.

Glöm aldrig det.

/Johan Berndtsson