Skip to main content

  — 2 min read

Hot-ivation istället för motivation

Read 47 times

Regeringen vill att Sverige ska bli världsbäst på digitalisering. Den offentliga sektorn har mycket att göra för att nå målet. För att lyckas krävs väldesignade, innovativa hållbara tjänster med hög användbarhet. – Hela diskussionen om att designa tjänster med kundens perspektiv är tyvärr inte något som offentlig verksamhet är jättebra på, menar Anna Gillquist, på SKL.

Regeringens har satt upp väldigt höga mål för digitaliseringen, Sverige ska bli världsbäst på att ta tillvara de digitala möjligheterna. Att vara världsbäst innebär såklart inte bara att trycka in lite digitala lösningar i verksamheten och sen gå vidare för en kopp kaffe. Det kräver långsiktighet, hållbarhet, samarbete och digitala tjänster som har kunden i fokus. Detta är en speciellt stor utmaning för offentliga sektorn.

LOU kan vara hämmande

Anna Gillquist är programansvarig på avdelningen för digitalisering på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Hon är ofta ute och talar med myndigheter, kommuner och andra offentliga instanser om digitala möjligheter och utmaningar.

 – Att designa tjänster med kundens perspektiv är tyvärr något som offentlig verksamhet historiskt sett inte har varit jättebra på. Design, användbarhet och tillgänglighet är otroligt viktiga aspekter som tyvärr faller bort.

Hon ser flera anledningar: för mycket inifrån-och-ut-perspektiv, svårt att äska budget för användbarhetsexperten eller ovana att involvera användare i sitt projekt. Ibland också ren rädsla. Men det finns också en rädsla för att göra fel och den är ofta starkare än drivkraften att utmana konventioner.

– Lagen om offentlig upphandling upplevs som hindrande av många. Vid många upphandlingar görs en gedigen förstudie, olika utredningar och kravspecifikation med både livrem och hängslen, en stor anledning till detta är att man är rädd för att göra fel. Här finns mycket god vilja för man vill absolut inte bli utpekad som den som slösar skattepengar. Men så slår det bakut, de långa förberedelserna gör att man i slutändan kanske har lagt mer pengar på att beskriva resultatet man vill nå, än på att bygga det. Dessutom kan den långa utvecklingstiden göra att resultatet börjar bli inaktuellt när man väl är klar, säger Anna Gillquist.

Hot-ivation

Dock ser hon ett tankeskifte, att förändringar är på gång just bakom hörnet. Fler tar frågan på allvar, exemplet om de många systemen inom vårdsektorn och Polisen som varit så gott som helt oanvändbara och dessutom skapat ekonomiska konsekvenser har skakat om många.

– Det blir lite Hot-ivation av det, istället för motivation och innovation, säger hon och skrattar.

Men det ger resultat. Frågan lyfts i ett bredare sammanhang. Idag och imorgon ska Anna Gillquist tala på konferensen En förvaltning med medborgaren i centrum, som arrangeras av E-delegationen och SKL. Där kommer hon bland annat tala om att kunna ta användarens perspektiv. Att använda sig av behovsdriven utveckling och att involvera användarna i utvecklingen av tjänster.

Hållbarhet på riktigt

Innovation är en viktig pusselbit för att komma framåt. Att offentliga verksamheter vågar släppa kravspecifikationen och istället driver snabba, korta projekt där användbarhetsexperter, utvecklare och ett gäng användare tillsammans tar fram en prototyp för hur tjänsten ska se ut och fungera. 

En prototyp är ofta ett mycket bättre sätt att visualisera vad man vill åstadkomma än en traditionell textbaserad kravspecifikation, menar Anna Gillquist.

En annan betydande del för framgång är hållbarhet. Att de tjänster som byggs kan användas under en lång tid eller ännu mer relevant enligt Anna Gillquist: Att det hela tiden går att förbättra och förfina tjänsterna i samma takt som verksamheten förändas.

– Detsamma gäller med en modern arkitektur som verksamheter kan bygga vidare på och utveckla sin tjänst eller produkt. Då blir det hållbart i över tid.

Idag och imorgon pågår konferensen där Anna Gillquist är en av talarna.